Barn

Ett tryggare Sverige för alla barn och unga

Alla barn ska kunna växa upp under trygga förhållanden. Varje barn har rätt att växa och utvecklas efter sina egna förutsättningar och önskemål, oavsett bakgrund och familjens ekonomi. Vi socialdemokrater vill införa en familjevecka - en extra veckas ledighet per år för föräldrar.

Socialdemokraterna vill:

  • införa en extra veckas ledighet per år för alla föräldrar - en familjevecka
  • ge unga som mår psykiskt dåligt snabb hjälp genom att öka resurserna till barn- och ungdomspsykiatrin
  • ge unga snabbt stöd i mobilen genom en digital vårdtjänst för unga som mår dåligt
  • göra så att screeningen inom elevhälsan i skolan till att även omfatta psykisk hälsa
  • införa allmän förskola från två års ålder.

Mer tid för barnen

Sverige är ett av världens bästa land att växa upp i. Men idag har inte alla barn samma möjligheter att förverkliga sina drömmar. Alla barn ska ha samma rätt och möjlighet oavsett samhällsklass, kön, etnisk bakgrund, eventuella funktionshinder eller var de bor. Barnets bästa ska komma först vid alla beslut och åtgärder som rör barn. Därför har vi beslutat att göra FN:s barnkonvention till svensk lag.

En röst på Socialdemokraterna är en röst för ett starkare samhälle, där du som förälder både kan jobba heltid och ha barn – utan att behöva slå knut på dig själv eller gå ner i arbetstid. Socialdemokraterna vill införa en extra veckas ledighet per år för föräldrar. En familjevecka. Föräldrar som arbetar får fem lediga dagar var som de kan ta ut när barnen inte kan vara i skolan på grund av lov, planeringsdagar och liknande. Förslaget gäller för föräldrar till barn mellan 4 – 16 år.

Barnfattigdom finns för att barnens föräldrar är fattiga. Därför är en politik för fler jobb central för att bekämpa barnfattigdom och skapa bättre uppväxtvillkor. Vårt mål är att öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU. Med fler jobb har vi råd med en bra välfärd och en bättre skola.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

  • fattat beslut om att göra FN:s barnkonvention till svensk lag
  • höjt underhållsstödet och höjt barnbidraget med 200 kr i månaden
  • investerat i mindre klasser, fler lärare och andra vuxna i skolan samt insatser för att minska de sociala klyftorna
  • satsat på att stärka elevhälsan med fler anställda
  • minskat barngrupperna i förskolan och anställt fler förskollärare.