Gå till innehåll

Polisen

Polisen ska bli fler och ha tillräckligt bra verktyg för att kunna utföra sitt uppdrag.

Brottsligheten utgör ett hot mot hela det demokratiska samhället och ska bekämpas med alla medel. Poliserna i Sverige ska bli fler och ha tillräckligt bra verktyg för att kunna utföra sitt uppdrag, ha god förmåga att utreda brott och finnas där den behövs som bäst.

Socialdemokraterna vill

  • ha 10 000 fler polisanställda till 2024. Vi är nu mer än halvvägs till målet och vi har fler poliser än någonsin
  • att polisens arbetsmiljö ska förbättras
  • öka resurserna till polisen.

Socialdemokraterna vill ha 10 000 fler polisanställda

Vi ska vända på varje sten för att bekämpa kriminaliteten. Vi vill ha en effektiv och lokalt förankrad polis som ges rätt förutsättningar att göra sitt jobb. Vi kan inte acceptera att människor känner otrygghet i sitt bostadsområde på grund av kriminella gäng, att utredningar läggs ner av resursbrist eller att den som bor i glesbygd är osäker på om polisen kommer.

Det behövs fler poliser i Sverige. Socialdemokraterna vill öka antalet polisanställda med 10 000. För att kunna nå det målet behöver fler poliser utbildas. Därför har vi startat polisutbildningar på ytterligare två orter.

Polisen måste också få rimliga arbetsvillkor. Polisen har fått i uppdrag att förbättra arbetsmiljön. Självklart ska detta arbete ske i samarbete med facket. För att förbättra polisens möjligheter att göra sitt jobb behövs mer resurser. Under 2022 får polisen 2 miljarder extra. Polisens budget har ökat med 60 procent sedan 2015.

Här kan du läsa vårt kriminalpolitiska program (PDF) Pdf, 250.3 kB, öppnas i nytt fönster..

Det här har vi gjort

  • ett 30-tal straffskärpningar, mot bland annat grova narkotikabrott, grova vapenbrott, våldsbrott och organiserad brottslighet
  • tagit fram förslag om hur polisen och annan blåljuspersonal ska kunna få ett bättre straffrättsligt skydd
  • gett polismyndigheten i uppdrag att förbättra polisernas arbetsmiljö.

Uppdaterades senast: