Konsumentfrågor

Stärk konsumentens makt

Vi socialdemokrater vill stärka konsumentens makt. När företag inte följer regler måste det få tydligare konsekvenser. Samhället får inte svika de som hamnat i skuldfällan.

Socialdemokraterna vill:

 • att det finns konsumentvägledning i samtliga kommuner, mindre kommuner kan samverka med varandra
 • det ska vara möjligt att fortsätta använda kontanter, oavsett var i landet vi bor. Övergången till ett samhälle med allt mindre kontanter måste ske på ett sätt så att ingen lämnas efter. I första hand ska detta kunna hanteras av bankerna, men om detta inte fungerar kan införande av lagstiftning inte uteslutas
 • kartlägga förekomsten av könsstereotyp och sexistisk reklam och överväga om det finns behov av ytterligare åtgärder i form av utvecklad självreglering och utbildningsinsatser. Om inte detta fungerar är vi beredda att överväga lagstiftning
 • se över regler för uppsägningstider för medlems- och abonnemangstjänster
 • överväga krav på tillgänglighet på kundtjänst för abonnemang och medlemstjänster.

Vi vill stärka konsumentens makt

Det ska vara lätt för människor att vara aktiva konsumenter, handla medvetet och bidra till en mer hållbar konsumtion. Alla konsumenter måste ges goda förutsättningar att kunna fatta rätt beslut kring vad de ska köpa och inte köpa.

Sverige har ett bra skydd för konsumenter. Men vi ser också brister. Konsumentens makt måste stärkas, lagarna bli tydligare och beslut i Allmänna reklamationsnämnden få konsekvenser. Konsumentombudsmannens befogenheter behöver förstärkas, bland annat genom att direkt kunna stoppa otillåten marknadsföring.

Vi vill minska osäkerheten för konsumenter vid telefonförsäljning och förhindra att människor tvingas betala för varor som de inte efterfrågat. Barn under 16 år ska skyddas mot aggressiv marknadsföring.

I dagens samhälle är det lätt att komma över krediter. Sms-lån med otillräcklig kreditprövning och i vissa fall ockerräntor måste motverkas. Vi vill arbeta med att förebygga överskuldsättning och öka hjälpen för människor att ta sig ur skuldfällan. Så skapar vi ett starkare samhälle. Ett tryggare Sverige.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

 • åtgärder kring snabblån (sms-lån) som innebär att ett räntetak införs, med en gräns på 40 procentenheter över referensräntan. Även ett kostnadstak införs. Räntor, avgifter och inkassokostnader får aldrig överstiga det ursprungliga kreditbeloppet
 • ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning införs
 • konsumentombudsmannen har fått möjlighet att under vissa förutsättningar omedelbart (utan att först gå till domstol) förbjuda företag att ägna sig åt otillåtna marknadsföringsmetoder
 • en strategi mot överskuldsättning som omfattar bl.a. en ny skuldsaneringslag och satsningar på förebyggande arbete för att motverka överskuldsättning. Den nya lagen ska få fler svårt skuldsatta att ansöka om och genomgå skuldsanering. Detta sker bland annat genom att kravet på överskuldsättning har nyanserats, gäldenärens betalningar underlättats och två betalningsfria månader införts
 1. Alkohol är en vanlig orsak bakom social utslagning, våld och ohälsa. Därför behöver vi minska alkoholkonsumtionen och förebygga missbruk av alkohol. Vi värnar den svenska restriktiva alkoholpolitiken. Så skapar vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

  Läs mer om Alkohol och narkotika