Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Välfärd

Vi ska ta tillbaka kontrollen över välfärden

En stark välfärd är vårt bästa verktyg för ökad trygghet och jämlikhet. Välfärden ger lika bra förskola och skola åt alla barn oavsett föräldrarnas ekonomi och sjukvård efter behov – inte efter plånbok. Den ger samma trygga äldreomsorg till byggnadsarbetaren som till direktören. Vår välfärd ska inte vara beroende av riskkapitalister för att fungera och svenska folket ska kunna vara med och styra den välfärd som de betalar för med sina skattepengar.

Socialdemokraterna vill

 • ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden och stoppa vinstjakten i välfärden
 • stoppa utförsäljningar och gräddfiler i vården
 • investera i en bättre välfärd. Vi vill anställa fler undersköterskor, sjuksköterskor och läkare, så vårdköerna kan kortas. Och fler lärare, så att eleverna lär sig mer
 • korta vårdköerna. Vi gör det genom att ge vård efter behov – inte plånbok. Den som är i störst behov av att träffa en läkare, få en operation eller en behandling ska gå först, inte den som har råd att betala för en dyr vårdförsäkring
 • införa fast omsorgskontakt i hemtjänsten, mer social samvaro och satsa på idrott och friluftsliv för äldre
 • offentlighetsprincipen och krav på öppen bokföring ska gälla för friskolor såväl som privata utförare i vård och omsorg, och samma krav ska ställas på privata som offentliga aktörer.

En bättre och mer trygg välfärd i hela landet

Vi socialdemokrater har prioriterat fler anställda i välfärden framför skattesänkningar. I dag har 300 000 fler ett jobb att gå till, varav 100 000 arbetar i välfärden. Den styrkan vill vi använda till att bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Vi vill fortsätta utbilda och anställa fler undersköterskor, sjuksköterskor och läkare, så vårdköerna kan kortas. Och fler lärare, så att eleverna lär sig mer.

Vår gemensamma välfärdsmodell är en del av det som gör Sverige fantastiskt. Genom att ställa krav på varandra och hjälpas åt så utvecklar vi vår gemensamma samhällsmodell. När välfärden fungerar och omfattar alla vågar vi mer; byta jobb, starta företag, bilda familj och skaffa barn, flytta eller börja studera. Det tjänar vi alla på.

När välfärden omfattar alla kan den enskilda människans frihet kan växa. Då kan alla få chansen att förverkliga sina livsdrömmar. Detta är grunden för socialdemokratisk politik. Därför prioriterar vi investeringar i det gemensamma i utbildning, välfärd, infrastruktur och bostäder framför fler skattesänkningar. En ansvarsfull ekonomisk politik är garanten för den svenska välfärden. Med fler jobb får vi råd med en välfärd att vara stolta över.

I en trygg välfärd måste det också finnas en lösning för att den som slitit ut sig och inte orkar hela vägen till pension ska få ekonomisk trygghet. Särskilt när pensionsåldern ska höjas under de kommande åren. För att få livet att gå ihop tvingas den som är utsliten att ta ut sin ålderspension tidigare än tänkt vilket leder till att pensionen sänks livet ut. Vi har därför infört infört en trygghetspension. Den ska ge ekonomisk trygghet för dem som slitit ut sig i arbetslivet och inte orkar jobba hela vägen fram till pension.

Det här har vi gjort

 • ökat de generella statsbidragen till kommuner och landsting för att höja kvaliteten i välfärden
 • satsat på att öka bemanningen och stärka kompetensen bland personalen inom vård och äldreomsorg
 • infört bland annat gratis mediciner för barn, fördubblat tandvårdsbidrag, kostnadsfri screening för livmoderhalscancer och avgiftsfri öppenvård från 85 år
 • infört en trygghetspension som ska ge ekonomisk trygghet för dem som slitit ut sig i arbetslivet och inte orkar jobba hela vägen fram till pension
 • vi har nyligen höjt garantipensionen och taket i bostadstillägg. Dessutom har vi avskaffat den så kallade pensionärsskatten och infört ett särskilt pensionstillägg
 • satsat på fler anställda med bättre arbetsvillkor, kortade vårdköer, en bättre förlossningsvård och en stor öronmärkt satsning på en mer jämlik och tillgänglig cancervård
 • anställt fler lärare och minskat barngrupperna i förskolan.

Håller du med? Skänk en slant.
Varje bidrag gör nytta.

Uppdaterades senast: