Välfärd

En trygg välfärd som går att lita på

Vi vill se ett starkare samhälle med mer resurser till skolan och sjukvården. Sverige ska vara ett modernt välfärdsland som bygger på sammanhållning. Det är så vi skapar ett tryggare Sverige.

Socialdemokraterna vill:

  • investera i en bättre välfärd. Vi vill anställa fler undersköterskor, sjuksköterskor och läkare, så vårdköerna kan kortas. Och fler lärare, så att eleverna lär sig mer
  • satsa på en bra vård i hela landet, anställa 14.000 fler i vården och korta vårdköerna med 3 ytterligare miljarder och en generalplan för vård i tid
  • införa fast omsorgskontakt i hemtjänsten, mer social samvaro och satsa på idrott och friluftsliv för äldre
  • satsa på snabbare stöd till unga som mår psykiskt dåligt: screening av barn och ungas psykiska hälsa i skolan och en digital vårdtjänst i mobilen
  • stoppa vinstjakten i välfärden.

En bättre och mer trygg välfärd i hela landet

Vi socialdemokrater har prioriterat fler anställda i välfärden framför skattesänkningar. I dag har 300 000 fler ett jobb att gå till, varav 100 000 arbetar i välfärden. Den styrkan vill vi använda till att bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Vi vill fortsätta utbilda och anställa fler undersköterskor, sjuksköterskor och läkare, så vårdköerna kan kortas. Och fler lärare, så att eleverna lär sig mer.

Vår gemensamma välfärdsmodell är en del av det som gör Sverige fantastiskt. Genom att ställa krav på varandra och hjälpas åt så utvecklar vi vår gemensamma samhällsmodell. När välfärden fungerar och omfattar alla vågar vi mer; byta jobb, starta företag, bilda familj och skaffa barn, flytta eller börja studera. Det tjänar vi alla på.

När välfärden omfattar alla kan den enskilda människans frihet kan växa. Då kan alla få chansen att förverkliga sina livsdrömmar. Detta är grunden för socialdemokratisk politik. Därför prioriterar vi investeringar i det gemensamma i utbildning, välfärd, infrastruktur och bostäder framför fler skattesänkningar. En ansvarsfull ekonomisk politik är garanten för den svenska välfärden. Med fler jobb får vi råd med en välfärd att vara stolta över.

Sverige kan uträtta stordåd också i framtiden – om vi håller ihop. Om vi säger nej till sänkta skatter som går ut över sjukvård och skola. Och nej till höjda hyror, större klyftor och fortsatt vinstjakt i välfärden. Vi socialdemokrater vill fortsätta utveckla den svenska modellen, inte avveckla den.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

  • ökat de generella statsbidragen till kommuner och landsting för att höja kvaliteten i välfärden
  • satsat på att öka bemanningen och stärka kompetensen bland personalen inom vård och äldreomsorg
  • infört bl.a. gratis mediciner för barn, fördubblat tandvårdsbidrag, kostnadsfri screening för livmoderhalscancer och avgiftsfri öppenvård från 85 år
  • satsat på fler anställda med bättre arbetsvillkor, kortade vårdköer, en bättre förlossningsvård och en stor öronmärkt satsning på en mer jämlik och tillgänglig cancervård
  • anställt fler lärare och minskat barngrupperna i förskolan.