Infrastruktur

Sverige ska ha en infrastruktur som går att lita på

I vårt starka samhälle investerar vi gemensamt i en infrastruktur som fungerar i hela landet. Oavsett var du bor ska det finnas effektiva och hållbara transportlösningar.

Socialdemokraterna vill:

 • bygga en bra infrastruktur i hela Sverige. Vägar, järnvägar, flyg och kollektivtrafik ska fungera i hela landet
 • investera 700 miljarder kronor på infrastrukturen fram till år 2029. Det är 100 miljarder mer än den förra borgerliga regeringen
 • satsa 500 miljoner per år på vägar i landsbygd
 • bygga nya stambanor för höghastighetståg
 • ha säkrare trafik och schyssta villkor inom transportbranschen

En fungerande infrastruktur är en viktig del i ett starkare samhälle

Sverige ska hålla ihop och det ska vara möjligt att bo, leva, och verka i alla delar av landet. En förutsättning för detta är väl fungerande person- och godstransporter. Vare sig det gäller vägar, järnvägar, flyg- eller kollektivtrafik. Vi vill se ett Sverige där klyftorna mellan stad och land byggs bort.

För att Sverige ska stå starkt i framtiden och vi ska kunna skapa nya jobb, välstånd och minska vår klimatpåverkan måste vi ha en infrastruktur som fungerar och som går att lita på. Därför har den socialdemokratiskt ledda regeringen fattat beslut om en nationell plan för infrastrukturen för åren 2018–2029. Det är en satsning på totalt 700 miljarder kronor, vilket är 100 miljarder mer än vad den förra borgerliga regeringen anslog i sin plan. Satsningarna sker i hela landet, från norr till syd och både i stad och landsbygd. Så fortsätter vi bygga ett starkare samhälle.

För oss är det självklart att hela Sverige ska leva. På landsbygden är väl underhållna vägar av särskild vikt. Därför vill vi utöka satsningarna på vägar på landsbygden.

Transportsystemet behöver bli mer hållbart. Laddinfrastrukturen för elbilar blir allt viktigare för varje dag, och vi vill fortsätta de nuvarande satsningarna för en snabb utbyggnad av laddstolpar i hela landet. Den räckviddsångest som elbilsförare ibland känner vill vi bygga bort genom fler möjligheter till batteriladdning runt om i landet.

Ingen ska dö i trafiken. Därför har vi bland annat infört förbud mot handhållen mobil vid bilkörning, beslutat om alkobommar i de svenska färjehamnarna. Vi har gjort en nystart för nollvisionen som innebär att Sverige växlar upp trafiksäkerhetsarbetet.

Transportsektorn ska kännetecknas av ordning och reda. Vi har skärpt lagstiftningen för att stoppa de åkerier som idag systematiskt använder sig av dumpade löner och kör med bristande trafiksäkerhet. Vi har infört sanktionsavgifter, höjt böterna för brott mot kör- och vilotider gett polisen möjlighet att klampa lastbilar som bryter mot de lagar och regler vi har i Sverige.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

 • satsat miljarder på infrastruktur i hela landet
 • gjort riktade satsningar för underhåll av vägar och bättre kollektivtrafik på landsbygden
 • storsatsat på järnvägen och ökat underhållspengarna med 47 procent. Återinfört nattågsavgångar, påbörjat satsning för nattåg till Europa och förbättrat järnvägsunderhållet genom att staten tagit över besiktning och delar av basunderhållet
 • förbjudit handhållen mobil under bilkörning
 • Skapat bättre förutsättningar för yrkestrafiken genom att mångdubblat antalet laddpunkter för elbilar och bygger ut laddinfrastrukturen för att påskynda elektrifieringen av tunga vägtransporter inom de mest trafikerade områdena
 1. Att järnvägen fungerar är grunden för att vi ska ta oss till jobbet, hälsa på nära och kära och inte minst att frakta varor och gods på ett miljövänligt och effektivt sätt.

  Läs mer om Järnväg
 2. Socialdemokraterna vill att kärnkraften successivt fasas ut med hänsyn till sysselsättning och välfärd och i den takt kärnkraftselen kan ersättas med el från förnybara källor och energieffektivisering. Dock är Sverige idag ett av världens mest kärnkraftberoende länder. Kärnkraften kommer att utgöra en viktig del av vår elproduktion för lång tid framöver. Den ska användas på ett säkert och effektivt sätt.

  Läs mer om Kärnkraft
 3. Sverige är ett miljöland i framkant. I ett starkare samhälle kan vi klara de svenska miljömålen genom investeringar och nya regler som ger minskade utsläpp av växthusgaser, skyddar den biologiska mångfalden, skapar en giftfri miljö och bättre havsmiljö.

  Läs mer om Miljö
 4. Farliga ämnen sprids i miljön och i produkter som vi och våra barn kommer i kontakt med. Att minska mängden skadliga kemikalier är en prioriterad miljöfråga för oss socialdemokrater.

  Läs mer om Kemikalier
 5. Vi vill ta oss an uppgiften att klara klimatkrisen genom att modernisera Sverige och ställa om till ett fossilfritt Sverige. Vi har tekniken, kunnandet och viljan. Genom att samla Sverige kan vi bli det första fossilfria välfärdslandet.

  Läs mer om Klimat
 6. En aktiv regional tillväxtpolitik är central för ett starkare samhälle som håller ihop. Vi vill se en livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet.

  Läs mer om Regional tillväxt
 7. Sverige ska fortsätta vara ett ledande land när det gäller tillgång till snabbt bredband. Snabbt bredband och en pålitlig mobiltäckning är ett måste för att människor och näringsliv ska kunna bo och leva i hela landet.

  Läs mer om Digitalisering
 8. Svensk livsmedelsproduktion ska öka. Vi vill stärka konsumenternas rätt till bra information och stoppa matfusket. Det stärker svenskt jordbruk och ger fler jobb på landsbygden.

  Läs mer om Mat
 9. Sverige behöver god tillgång till el med konkurrenskraftiga priser. Vårt land har unika förutsättningar för förnybar energi. Energi från vind, vatten och skog har stor potential att byggas ut under lång tid framöver. Vi socialdemokrater vill se ett land där vi samlas för att utveckla gemensamma lösningar. En stabil energiförsörjning med rimliga priser är viktigt för ett tryggare och starkare samhälle.

  Läs mer om Energi
 10. Hav och sjöar ska klaras från övergödning och försurning. Den biologiska mångfalden säkras i åar och älvar. Gifter och plast ska inte spridas i havet och fiskbestånden vara hållbara. Vårt rena dricksvatten ska ha ökat skydd.

  Läs mer om Havsmiljö