Näringspolitik och konkurrenskraft

I det starka samhället behövs ett konkurrenskraftigt näringsliv

Sverige har länge varit ett konkurrenskraftigt land. Runt om i världen efterfrågas svenska varor och tjänster. Det är viktigt för fler jobb och en starkare välfärd. Sverige och svenska företag står sig väl i den globala konkurrensen. Svensk export tar världsmarknadsandelar och tillväxten är hög.

Socialdemokraterna vill:

 • att företagsklimatet i Sverige främjar uppstart av nya företag, att företagen växer, att företagen får möjlighet att anställa fler och exporterar sina varor och tjänster i högre grad. På så sätt skapas det fler jobb i Sverige
 • att öka samverkan mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi och därmed skapa nya, innovativa lösningar som stärker konkurrenskraften och bidrar till en hållbar utveckling samt skapar fler jobb
 • stärka företagens omställningsförmåga och konkurrenskraft när marknader förändras. Svenska företag ska vara ledande inom den digitala utvecklingen och i att utnyttja digitaliseringens möjligheter
 • att kompetensförsörjningssystemet ska möta industrins behov och främja dess långsiktiga utveckling och att Sverige ska vara ledande i forskning inom områden som bidrar till att stärka den industriella produktionen av varor och tjänster i Sverige.

Fler växande företag som anställer fler

Sverige har dragit nytta av öppenhet gentemot omvärlden. Det har tvingat fram en ständig förnyelse för att klara den globala konkurrensen samtidigt som det har bidragit med att skapa ett starkare samhälle med jobb och välfärd. Men det finns utmaningar. För att bibehålla vår konkurrenskraft är det viktigt att samhället och näringsliv klarar av strukturomvandlingen. Vi ser att automatisering och robotisering är helt central för att behålla vår konkurrenskraft.

Socialdemokraterna vill stärka de näringspolitiska insatserna. Småföretag och entreprenörer måste ges goda förutsättningar att växa och utvecklas. Vi vill öka möjligheterna för företagen att finansiera expansion, anställa nyckelpersoner, utveckla nya varor och tjänster och få stöd för export till växande marknader. Det handlar om investeringar i förbättrad infrastruktur och bättre samverkan mellan politik, näringsliv och akademi.

Extra insatser med anledning av Corona kan du hitta här: https://www.socialdemokraterna.se/corona/jobb-och-ekonomi Länk till annan webbplats.

Uppdaterades senast:

 1. Socialdemokraterna vill använda den ekonomiska styrkan till investeringar i jobb, skola, vård och omsorg. Ett starkt samhälle med en trygg välfärd går före stora skattesänkningar.

  Läs mer om Ekonomi
 2. För att skapa ett starkare samhälle behöver Sverige ett konkurrenskraftigt näringsliv, byggt såväl på stora exportföretag som på små och medelstora företag. Vi socialdemokrater vill ta tillvara på växtkraften i entreprenörskap och småföretagande och vi vill stärka näringslivsklimatet så att befintliga företag och potentiella nya företag kan växa, exportera och anställa fler.

  Läs mer om Företagande och entreprenörskap
 3. Sverige ska vara världsledande på att ta fram nya produkter, tjänster och affärsidéer. Genom innovation stärker företagen sin konkurrenskraft vilket i sin tur stärker hela samhället.

  Läs mer om Innovation
 4. Sverige ska fortsätta att vara ett av världens ledande länder när det gäller industriell produktion. När vi lägger så stor vikt vid industrins fortsatta utveckling är det utifrån en insikt om dess avgörande betydelse för Sveriges och välfärdens utveckling.

  Läs mer om Nyindustrialisering
 5. Vi vill se ett starkare samhälle med mer resurser till skolan och vården, högre pensioner och en kompromisslös kamp mott brotten och dess orsaker. Framtidsinvesteringar går före stora skattesänkningar. Så bygger vi ett tryggare Sverige.

  Läs mer om Skatter
 6. Svensk export är en grundbult i vår ekonomi som skapar tillväxt, sysselsättning och ökat välstånd. Svenska varor och tjänster är efterfrågade i hela världen. Det skapar jobb och välfärd i vårt land. Genom att exportera och importera varor och tjänster har Sveriges näringsliv kunnat växa sig starkt långt utanför vårt lands gränser och ta del av den globala marknaden. Extra insatser med anledning av Corona kan du hitta här: https://www.socialdemokraterna.se/corona/jobb-och-ekonomi

  Läs mer om Export
 7. Företagen behöver kompetent personal. I ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige ska Arbetsförmedlingen ha tid, resurser och möjligheter till utbildningsinsatser så att fler har möjlighet att få och behålla ett arbete.

  Läs mer om Arbetsförmedlingen
 8. Bra arbetsvillkor och arbetsmiljö skapar ett tryggare Sverige. En stark arbetsmiljölagstiftning behövs, som betonar det förebyggande arbetet så att små problem inte blir stora och allvarliga.

  Läs mer om Arbetsmiljö
 9. I Sverige ska det vara ordning och reda på arbetsmarknaden. Alla som kan jobba ska jobba och den som jobbar ska kunna leva på sin lön och ha trygga arbetsvillkor. Vi ska bo i ett land där kvinnor och män går till jobbet, känner sig trygga och kan kombinera familj och arbete.

  Läs mer om Jobb
 10. I den globala konkurrensen är det viktigt att snabbt kunna anpassa sig efter nya förutsättningar och ta till sig ny kompetens. I vårt starka samhälle har vi en väl fungerande och solidariskt finansierad arbetslöshetsförsäkring. Det är nödvändigt för ett tryggare Sverige.

  Läs mer om A-kassan