Berg Arbetarekommun

Kontakta oss


84561 SVENSTAVIK84561 SVENSTAVIK

klockarbacken310@gmail.com

Facebook

Styrelse

Ordförande

Daniel Andersson

klockarbacken310@gmail.com

+46 70-223 54 33

Medlemsansvarig

Maria Nesterud

maria.nesterud@berg.se

+46 73-839 83 88