Gå till innehåll

Mat

Starkt svenskt jordbruk för trygga livsmedel

Svensk livsmedelsproduktion ska öka. Vi vill stärka konsumenternas rätt till bra information och stoppa matfusket. Det stärker svenskt jordbruk och ger fler jobb på landsbygden.

Socialdemokraterna vill

 • öka svensk livsmedelsproduktion och genomföra en offensiv satsning på ekologiskt
 • bibehålla och utveckla starkt djurskydd och höga miljökrav som en konkurrensfördel
 • göra det obligatoriskt att vid alla upphandlingar av animaliska livsmedel ställa krav på att produktionen ska ha skett med höga krav på djurskydd och låg grad av användning av antibiotika – precis som i Sverige
 • bättre märkning och ökad information till konsumenterna om matens ursprung, även på restaurang
 • fortsätta att stötta Sveriges lantbrukare

Ett starkt samhälle för trygga livsmedel

Livsmedelsproduktionen i Sverige har förutsättningar att bidra till ökad sysselsättning och tillväxt. Det ger jobb på landsbygden samtidigt som det stärker hållbar utveckling och producerar mat av bra kvalitet med höga miljö- och djurskyddskrav. Svensk mat har helt enkelt hög kvalitet och skapar mindre påverkan på miljön än i andra länder. Våra mervärden ska vi värna och utveckla - de är en konkurrensfördel för Sverige.

Men för att svenska bönder ska kunna konkurrera behövs ett starkt samhälle. Fusk och felmärkning av mat ska stävjas och kommuner behöver kunna köpa miljöinriktat och svenskt. Det ska bli lättare för människor att bli aktiva konsumenter. Informationen om matens innehåll, näringsvärde, miljöpåverkan och ursprung måste förbättras och utökas. Krav på ursprungsmärkning av kött på restauranger bör införas.

Samtidigt som vi ställer höga krav på svenska bönder vill vi även ha höga krav på maten vi ger våra barn och äldre i skolan och i äldreomsorgen. Vi vill göra det obligatoriskt att vid alla upphandlingar av animaliska livsmedel ställa krav på att produktionen ska ha skett med höga krav på djurskydd och låg grad av användning av antibiotika – precis som i Sverige. Det offentliga ska vara bäst i klassen och svenska bönder ska prioriteras, inte missgynnas. Genom offentlig upphandling kan vi stödja hållbart producerad mat och höja matkvaliteten i förskolor, skolor, äldreboenden och inom sjukvården.

Det här har vi gjort

 • Med anledning av Rysslands oprovocerade, olagliga och oförsvarliga invasion av Ukraina har kostnaderna för insatsvaror inom jordbruket ökat kraftigt. Därför har den socialdemokratiska regeringen presenterat flera krispaket på drygt 2 miljarder kronor till jordbruket och ett stöd på 40 miljoner kronor till yrkesfisket
 • tagit fram en långsiktig livsmedelsstrategi för att ökad svensk matproduktionen
 • infört strängare straff för matfusk och drivit på för mindre kemikalier och bättre märkning i EU
 • givit kommuner möjlighet att köpa mer miljöinriktat och svenskt genom en ny Upphandlingsmyndighet och bättre regler
 • inlett en satsning på ökad ekologisk produktion.
 • lagt fram en långsiktig livsmedelsstrategi som innehåller satsningar på 846 miljoner för åren 2020-2025 så livsmedelsproduktion i Sverige kan öka. Dessutom görs ytterligare satsningar på totalt 114 miljoner kronor under 2020
 • I vårändringsbudgeten aviserades ett stöd om 300 miljoner kronor i stöd till animaliesektorn och växthus, samt 800 miljoner kronor i utökad nedsättning av dieselskatt. Nu utökar vi stödet till animaliesektorn med ytterligare drygt 1,5 miljarder kronor. Vi föreslår en retroaktiv skattenedsättning för diesel som används i jord-, skogs- och vattenbruk, utökar Norrlandssstödet med 50 miljoner kronor och aviserar 40 miljoner kronor i stöd till yrkesfisket. Totalt innebär det nya åtgärder om ca 2 miljarder kronor
 • Regeringen har fattat beslut om förslag till Sveriges strategiska plan för jordbrukspolitiken för perioden 2023 till 2027. Målsättningen är att planen ska ge bästa tänkbara förutsättningar för att nå livsmedelsstrategins mål, fler gröna jobb och att öka ambitionerna inom miljö- och klimatområdet. Totalt omfattar den strategiska planen drygt 60 miljarder kronor, där cirka 45 miljarder kronor utgör medel från EU och cirka 15 miljarder kronor är svensk finansiering. Utöver dessa medel satsar regeringen cirka 4,3 miljarder kronor på nationella insatser för jordbruket, miljön och utvecklingen i Sveriges landsbygder under samma period, dvs. totalt för åren 2023-2027
 • För att bevara och utveckla kunskapen om mathantverk föreslås Eldrimner tillföras 10 miljoner kronor per år under perioden 2021-2023 i syfte att fortsatt driva det nationella centrumet för mathantverk

Uppdaterades senast: