Vänersborgs Arbetarekommun

Kontakta oss

Edsgatan 22
46230 Vänersborg


Edsgatan 22
46230 Vänersborg

vbg.arbetarekommun@gmail.com

070-3413485


Facebook

Expedition

Assistent

Charlotte Olsson

vbg.arbetarekommun@gmail.com

070-3413485

Styrelse

Ordförande

Benny Augustsson

benny.augustsson@vanersborg.se

+46 72-085 80 32