Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Vänersborgs Arbetarekommun

Kontakta oss

Edsgatan 22
46230 Vänersborg


Edsgatan 22
46230 Vänersborg

vbg.arbetarekommun@gmail.com

070-341 34 85


Facebook

Expedition

Assistent

Charlotte Olsson

vbg.arbetarekommun@gmail.com

070-3413485

Styrelse

Ordförande

Joakim Sjöling

j.sjoling@gmail.com

+46 70-679 15 62