Vänersborgs Arbetarekommun

Kontakta oss

Edsgatan 22
46230 Vänersborg


Edsgatan 22
46230 Vänersborg

vbg.arbetarekommun@gmail.com

070-3413485


Facebook

Expedition

Assistent

Ann-Katrin Hult

vbg.arbetarekommun@gmail.com

070-3413485

Styrelse

Ordförande

Elisabeth Bohlin