Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Lättläst

EU-val 9 juni. Rösta för sammanhållning, inte splittring.

Länderna i EU måste hålla ihop
när det är kris och krig.
Men vi vet att det finns partier
och krafter i Europa som vill splittra oss.
Därför behöver alla vi som är med i EU
arbeta ännu bättre tillsammans
och vi måste ge stöd till Ukraina.
Det är också viktigt för Sveriges säkerhet
och för vår trygghet.
Vi måste försvara vår demokrati
och vårt sätt att leva.

Den 9 juni har du ett val.
Rösta för sammanhållning
och inte för splittring.
Det är viktigt.

Är du inte hemma den 9 juni?
Då kan du förtidsrösta redan från den 22 maj.
Mer information finns på val.se

Några förslag för en bättre framtid

Sammanhållning, säkerhet och demokrati

 • Stöd till Ukraina så länge de behöver.
 • Ingen rysk gas eller olja i Europa.
 • Mer och bättre samarbete för att stoppa falsk information och för att stoppa andra länders försök
  att påverka val.
 • Alla länder i EU ska arbeta för
  att vara starka demokratier.

Ekonomi och jobb i Sverige

 • Svenska kollektivavtal och löner för alla som arbetar i Sverige.
 • Fler nya industrier till Sverige.
 • Ändra systemet för att köpa och sälja el i Europa. Lägre priser på el och mer produktion av el.
 • Stoppa fusk med skatter. Mer kontroll av hur pengar från EU används.

Brott och terror

 • Mer samarbete i EU för att stoppa den organiserade brottsligheten som arbetar i flera länder.
 • Stoppa kriminella företag och de som utnyttjar människor att arbeta på sätt som inte följer lagarna.
 • Öka samarbetet mellan hamnar i Europa för att stoppa smuggling av vapen och narkotika.
 • Mer samarbete mellan myndigheter i EU för att hindra terrorattacker.

Klimat och miljö

 • Alla länder måste ta ansvar för utsläpp som påverkar klimatet. Förstöringen av miljön måste stoppas.
 • Bättre lagar i EU för att stoppa farliga kemikalier.
 • Minska utsläppen i Östersjön. Minska hur mycket fisk som får fiskas.
 • Billigare och enklare att åka tåg i Europa.

Mer information om EU-valet

Klicka på knappen här nedanför för att läsa mer om vad vi vill med Europa.

Mer information om EU-valet

Det här är viktiga frågor för oss

Vi tycker att tre frågor är extra viktiga för att Sverige ska ha en bra framtid. Klicka på knappen här nedanför för att läsa mer.

Viktiga frågor enligt Socialdemokraterna

Uppdaterades senast: