Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Välfärden

Det bästa sättet att få ett tryggt och jämlikt samhälle
är att vår välfärd fungerar bra och är lika för alla.

Välfärd är bra förskolor och skolor för alla barn.
Det är bra sjukvård för alla.
Det är att direktören och snickaren
får samma trygga omsorg när de blir gamla.

Det ska inte vara någon skillnad mellan rik och fattig
i vår välfärd.
Pengar för välfärden ska användas till välfärden
och inte till vinster för företag.

Här kan du läsa mer om några områden
som vi vill arbeta särskilt med
för att vår välfärd ska vara trygg och jämlik:

Skolan >>

Pensionen >>

Omsorgen om äldre >>

Sjukvården >>


Uppdaterades senast: