Idrott

Fler ska få möjlighet att idrotta

En stark idrottsrörelse är en del av den svenska modellen och skapar ett bättre och tryggare Sverige. De ideella krafterna gör ovärderliga insatser för att engagera och aktivera.

Socialdemokraterna vill:

  • att avgifterna ska hållas låga så att alla har möjlighet att delta
  • att tjejer och killar kan utöva idrott på lika villkor
  • att alla får 30 minuters daglig fysisk aktivitet i skolan/på fritids
  • satsa på idrott och friluftsliv för äldre
  • inrätta en s.k. evenemangslista.

Idrott för alla – fler i rörelse

Socialdemokraterna vill att alla ska ha möjlighet att delta i idrottsrörelsen på sina villkor. I vårt starka samhälle ska alla få en rik fritid. Alla barn och unga ska ha rätt att få delta i ett rikt föreningsliv oavsett föräldrarnas inkomst. Avgifterna ska vara låga. Alla ska kunna delta oavsett kön, könsidentitet, ålder, etnicitet, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Vi vill göra en särskild satsning på idrott och friluftsliv för äldre.

Sverige är ett starkt idrottsland. Var tredje vuxen är medlem i en idrotts- eller friluftslivsorganisation. Var femte vuxen gör frivilliga insatser. Det skapar ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Idrottsrörelsen lär ut föreningskunskap och hur demokrati fungerar.

Vi strävar efter ett föreningsliv utan fördomar och diskriminering, där alla kan växa och utvecklas i en trygg miljö och där idrottsutövandet bygger på lust och glädje. Där det är roligt att träna, tävla och röra på sig – idrotten ska få oss att må bra.

Idrottsstödet, som fördelas av Riksidrottsförbundet uppgår 2018 till knappt 2 miljarder. Riksidrottsförbundet genomför nu en översyn av hur dessa medel fördelas, bland annat utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Ur den breda idrottsrörelsen växer morgondagens elitidrottare fram. Vi vill inrätta en s.k. evenemangslista i syfte att vissa idrottsevenemang av nationellt intresse bara ska få sändas i fria kanaler som når minst 85 procent av hushållen.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

  • ökat stödet till idrottsrörelsen kraftigt. 2018 kommer idrotten ha fått 258 miljoner mer jämfört med 2014
  • under mandatperioden ökat stödet till friluftslivsorganisationer med 20 miljoner kronor - från 28 miljoner kronor till 48 miljoner kronor
  • särskild satsning för att öka barn och ungas idrottande
  • ökat statens insatser så att idrotten kan arbeta med integration och nyanlända
  • tagit fram ett idrottspolitiskt program under 2016 med namnet "Fler i rörelse". Pdf, 634.4 kB, öppnas i nytt fönster.