Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Socialdemokraterna Gävle

Kontakta oss

Brunnsgatan 56
80252 Gävle


Brunnsgatan 56
80252 Gävle

gavle@socialdemokraterna.se

070-620 25 05


http://gavle.socialdemokraterna.se

Expedition

Ombudsman

Maria Kärnström

info@gavle.sap.se

070-620 25 05

Styrelse

Ordförande

Ahmed Amin

angelusamin@gmail.com

+46 73-088 45 75