Vinster i välfärden

En bättre välfärd utan vinstjakt

Vinstjakten hör inte hemma i svensk välfärd. Resurser avsatta för välfärden ska användas till att förbättra skolresultaten och ge våra äldre och sjuka en trygg omsorg och vård – inte till stora vinstuttag.

Socialdemokraterna vill:

  • stoppa vinstjakten i skola, vård och omsorg
  • stoppa privatiseringar av akutsjukhus, gräddfiler i vård och omsorg
  • investera mer och skärpa lagar och regler för att stärka kvaliteten i all välfärd
  • att kollektivavtal ska gälla alla anställda i offentligt finansierad välfärdsverksamhet – oavsett om utföraren är privat eller av offentlig
  • att offentlighetsprincip och meddelarskydd ska gälla alla anställda i välfärden

I vårt starka samhälle ges välfärd efter behov och inte efter köpkraft

Våra gemensamma skattepengar ska gå till att göra skolan, vården och omsorgen bättre. Välfärden är till för våra barn, elever och äldre – inte för att berika ägarna. I vårt starka samhälle går skattepengar till det som de är avsedda för och inte till obegränsade vinster för några få.

I dag gör många vinstdrivande friskolekoncerner vinst på att ha lägre lärartäthet, sämre löner och färre specialpedagoger. Flera skolor har gått i konkurs eller fått stänga efter misskötsel. Tusentals elever har plötsligt stått utan skola. Det är inte acceptabelt. Syftet med svensk skola ska aldrig vara vinst eller religiös påverkan.

I vården har samhället dragit sig tillbaka och låtit marknadskrafter få fritt spelrum. Tanken var att marknadslösningar skulle leda till ökad mångfald, minskade kostnader och att personalens villkor skulle förbättras. Decennier senare ser vi att mångfalden i vården hotas av ett fåtal stora koncerner, att vårdpersonalen tvingas ägna all mer tid åt administration och att kostnaderna ökar. Marknadslösningarna har lett till att vården splittras upp, koncentreras till välmående stadsdelar och att plånboken styr – inte patienternas behov. På samma sätt har privat driven äldreomsorg lägre bemanning och otryggare anställningar för personalen. Det drabbar omsorgen om våra äldre.

Valet är en folkomröstning om välfärden. Istället för vinstjakt och nya privatiseringar vill vi tag i problemen. Medborgarnas skattepengar ska användas till att förbättra och utveckla skolan, omsorgen och vården – inte till stora vinster. Därför vill vi sätta stopp för vinstjakten, nya privatiseringar och gräddfiler.

M, SD och övriga borgerliga partier ignorerar att en överväldigande majoritet av svenska folket vill begränsa vinsterna och slåss för välfärdskoncernernas rätt att göra stora vinster. Men för oss socialdemokrater är det självklart. Välfärden ska vara skattefinansierad och fördelas efter behov – inte efter köpkraft. Det är en förutsättning för ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Det här har vi gjort:

  • infört ägarprövning så att oseriösa aktörer inte ska kunna bedriva välfärdstjänster för våra gemensamma skattepengar
  • infört meddelarskydd för all personal i offentligt finansierad verksamhet
  • lagt förslag för att begränsa vinster i skola och omsorg
  • tillsatt en utredning för att stoppa vinstjakten inom hälso- sjukvården
  • lämnat förslag för att underlätta för idéburen verksamhet att bedriva offentligt finansierad välfärd