Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Vinster i välfärden

Samhället ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden

Vi ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. Vår välfärd ska inte vara beroende av riskkapitalister för att fungera och svenska folket ska kunna vara med och styra den välfärd som de betalar för med sina skattepengar. Samhället ska flytta fram positionerna för att ta tillbaka kontrollen över utvecklingen. Därför vill vi socialdemokrater göra upp med marknadskaoset i vården och skolan.

Socialdemokraterna vill

 • ställa samma krav på privata som offentliga aktörer i vården
 • införa offentlighetsprincipen i friskolor och privat vård och omsorg
 • stoppa utförsäljningar av akutsjukhus
 • se till att ingen ska kunna köpa sig före till vård
 • införa tuffare tillsyn med fler inspektioner i vård och omsorg
 • göra skolvalet mer rättvist
 • införa en rättvis skolpeng
 • stoppa vinstuttag i skolan
 • förbjuda religiösa friskolor
 • se till att skoletableringar inte bidrar till segregation

Frågor och svar om vad det innebär att begränsa vinster i välfärden hittar du här

Välfärd ska ges efter behov och inte efter köpkraft

Våra gemensamma skattepengar ska gå till att göra skolan, vården och omsorgen bättre. Välfärden är till för våra barn, elever och äldre – inte för att berika ägarna. I vårt starka samhälle går skattepengar till det som de är avsedda för och inte till obegränsade vinster för några få.

Sedan 1990-talet har samhället steg för steg förlorat kontrollen över skolans utveckling. Istället för ett av världens mest jämlika skolsystem, har Sverige idag ett av världens mest marknadsstyrda. Den svenska marknadsskolan är världsunik med att tillåta obegränsade vinster i den offentligt finansierade skolan. Det offentligas insyn och kontroll är svag och skolpengen överkompenserar friskolekoncerner för kostnader och ansvar som bara kommuner har. Friskolor kan skapa egna orättvisa kösystem som sorterar ut elever och spär på segregationen. Skolplatser paxas innan andra fått chansen att välja.

Många vinstdrivande friskolekoncerner gör dessutom vinst på att ha lägre lärartäthet, sämre löner och färre specialpedagoger. Flera skolor har gått i konkurs eller fått stänga efter misskötsel. Tusentals elever har plötsligt stått utan skola. Det är inte acceptabelt. Syftet med svensk skola ska aldrig vara vinst eller religiös påverkan.

I vården har samhället dragit sig tillbaka och låtit marknadskrafter få fritt spelrum. Tanken var att marknadslösningar skulle leda till ökad mångfald, minskade kostnader och att personalens villkor skulle förbättras. Decennier senare ser vi att mångfalden i vården hotas av ett fåtal stora koncerner, att vårdpersonalen tvingas ägna all mer tid åt administration och att kostnaderna ökar. Marknadslösningarna har lett till att vården splittras upp, koncentreras till välmående stadsdelar och att plånboken styr – inte patienternas behov. På samma sätt har privat driven äldreomsorg lägre bemanning och otryggare anställningar för personalen. Det drabbar omsorgen om våra äldre.

Valet är en folkomröstning om välfärden. Istället för vinstjakt och nya privatiseringar vill vi tag i problemen. Medborgarnas skattepengar ska användas till att förbättra och utveckla skolan, omsorgen och vården – inte till stora vinster. Därför vill vi sätta stopp för vinstjakten, nya privatiseringar och gräddfiler.

M, SD och övriga borgerliga partier ignorerar att en överväldigande majoritet av svenska folket vill begränsa vinsterna och slåss för välfärdskoncernernas rätt att göra stora vinster. Men för oss socialdemokrater är det självklart. Välfärden ska vara skattefinansierad och fördelas efter behov – inte efter köpkraft. Det är en förutsättning för ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Det här har vi gjort

 • infört ägarprövning så att oseriösa aktörer inte ska kunna bedriva välfärdstjänster för våra gemensamma skattepengar
 • infört meddelarskydd för all personal i offentligt finansierad verksamhet
 • lagt förslag för att begränsa vinster i skola och omsorg
 • tillsatt en utredning för att stoppa vinstjakten inom hälso- och sjukvården
 • lämnat förslag för att underlätta för idéburen verksamhet att bedriva offentligt finansierad välfärd.

Uppdaterades senast: