Gå till innehåll

Trygghet

Tryggheten ska öka i hela Sverige

Vi ska vända på varenda sten för att bryta segregationen och bekämpa brotten. För att trygghet ska gälla alla. Sverige ska samlas för att minska klyftorna, bryta segregationen, bekämpa brottsligheten och stärka sammanhållningen i hela landet.

Socialdemokraterna vill

  • investera i fler jobb, bättre skola och en starkare välfärd och socialtjänst
  • stärka hela rättskedjan
  • bygga ut polisen med 10.000 fler polisanställda till år 2024
  • bryta segregationen

Ett Sverige som håller ihop

Människors trygghet och säkerhet är avgörande för att samhället ska hålla ihop. Tryggheten behöver öka i bostadsområden, på sjukhus, tågstationer, på gator och torg. Brottsligheten och otryggheten det leder till utgör ett hot mot hela det demokratiska samhället och ska bekämpas med alla medel.

Vi ska bekämpa brotten, men också brottens orsaker. Poliserna behöver bli fler och bättre rustade i kampen mot brott. Samtidigt behöver det brottsförebyggande arbetet, skolan, socialtjänsten, civilsamhället, stärkas. Det effektivaste sättet att hindra unga människor att välja kriminalitet är att erbjuda något som är bättre: en bra utbildning, något meningsfullt att göra på fritiden, ett första jobb eller möjlighet att flytta hemifrån.

Vi genomför nu reformer för ett tryggare Sverige som sluter klyftorna, stärker välfärden och motverkar segregation och kriminalitet. Vi stöttar de som drabbas hårdast av de ökande priserna genom att tillfälligt höja bostadsbidraget för barnfamiljer och driver på för att stärka ekonomin för de sämst ställda pensionärerna. Vi anställer och utbildar fler poliser, förstärker rättsväsendet, gör satsningar för kortare vårdköer,snabbar på etablering av nyanlända på arbetsmarknaden, och satsar på utsatta skolor. Vi vill att den starka ekonomin ska komma alla till del och stärka sammanhållningen i vårt land.

Det här har vi gjort

  • en historiskt stor satsning på polisen
  • höjt ett 70-tal straff
  • riktat ökade resurser till det skolor som behöver det allra mest

Uppdaterades senast: