Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Partiets ekonomi

Partiernas finansiering ska kännetecknas av såväl öppenhet som tydlighet. Redovisning av hur partiernas verksamheter finansieras är därför en viktig del av arbetet med att stärka allmänhetens förtroende för de politiska partierna.

Socialdemokraternas bestämda ambition är motsvara de krav på öppenhet och tydlighet som ställs. Vi hoppas att du på vår hemsida hittar de fakta du behöver för att kunna följa hur vi finansierar vår nationella verksamhet.

Vanliga frågor om Socialdemokraternas finansiering och lotteriverksamhet

Partigemensam intäktsanalys

Alla partier - utom Sverigedemokraterna - har överenskommit om formerna för hur partierna finansieras. I syfte att underlätta jämförbarheten för hur riksdagspartierna finansierar sina verksamheter, har samtliga partier utom Sverigedemokraterna gemensamt enats om en presentationsstruktur för hur intäkterna för den centrala partiverksamheten fördelar sig. Uppdraget att hitta en gemensam presentationsstruktur bygger i sin tur på den överenskommelse som partisekreterarna träffade 2000 om att utveckla gemensamma redovisningsformer. Den föreslagna redovisningsformen innebär att partierna tillämpar gemensam terminologi och definitioner för de olika intäktsslagen och att partierna hämtar information från alla relevanta juridiska personer som finns inom respektive parti.

Eftersom den ekonomiska informationen i några partier är hänförlig till flera juridiska enheter, går det inte konsekvent att återfinna samtliga värden i partiernas årsredovisningar. Sammanställningen av den överenskomna helhetsbilden presenteras i stället på partiernas respektive webbsidor.

Intäktsredovisningar

Öppen redovisning i våra årsredovisningar

Vi vill årligen ge en samlad och tydlig bild av hur vi finansierar vår verksamhet. Vi gör det i vår årsredovisning som ger en viktig kompletterande information till den intäktsredovisning som sammanställs. I våra årsredovisningar hittar du svaret på dina frågor om vår finansiering; Här redovisas våra intäkter från medlemsavgifter, gåvor från privatpersoner över 20 000 kronor, antal övriga givare och vad de sammantaget gett, vilka fackliga anslag vi får från LO och förbunden, vilka övriga juridiska personer som vi får anslag från, lotteriernas andel och hur våra finansiella intäkter utvecklas. Socialdemokraterna redovisar sin verksamhet och ekonomi offentligt eftersom vi tror att öppenhet stärker demokratin.

Enskilda riksdagsledamöter har också möjligheter att frivilligt uppge vilka ekonomiska intressen man har i ett särskilt register på riksdagen. Vi socialdemokrater vill att registret ska vara obligatoriskt.

Årsredovisningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Arsredovisning_2008.pdf Pdf, 9.9 MB. 9.9 MB 2019-07-24 14.24
Arsredovisning_2009.pdf Pdf, 10.1 MB. 10.1 MB 2019-07-24 14.24
Arsredovisning_2010.pdf Pdf, 9.9 MB. 9.9 MB 2019-07-24 14.24
Arsredovisning_2011.pdf Pdf, 9.9 MB. 9.9 MB 2019-07-24 14.24
Arsredovisning_2012.pdf Pdf, 1001.6 kB. 1001.6 kB 2019-07-24 14.24
Arsredovisning_2013.pdf Pdf, 7.7 MB. 7.7 MB 2019-07-24 14.24
Arsredovisning_2014.pdf Pdf, 10.4 MB. 10.4 MB 2019-07-24 14.24
Arsredovisning_2015.pdf Pdf, 10.3 MB. 10.3 MB 2019-07-24 14.24
Arsredovisning_2016.pdf Pdf, 12 MB. 12 MB 2019-07-24 14.24
Arsredovisning_2017.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2019-07-24 14.24
Årsredovisning_2018.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2019-11-01 12.27
Årsredovisning_2019.pdf Pdf, 736.9 kB. 736.9 kB 2020-07-02 09.50
Årsredovisning_ 2020.pdf Pdf, 770.9 kB. 770.9 kB 2021-04-29 09.54
Årsredovisning 2017-2020.pdf Pdf, 4.7 MB. 4.7 MB 2021-09-21 15.51
Verksamhetsberättelse 2017-2020.pdf Pdf, 4.5 MB. 4.5 MB 2021-09-21 15.55
Årsredovisning_2021.pdf Pdf, 991.9 kB. 991.9 kB 2022-06-14 14.54
Årsredovisning_2022.pdf Pdf, 887.1 kB. 887.1 kB 2023-05-24 15.09

Uppdaterades senast: