Apotek

En trygg och säker del av vården

Apoteken ska vara en del av vården och de ska fungera på ett tryggt och säkert sätt i kedjan vård-apotek-patient. Därför har vi ändrat reglerna för apoteksmarknaden för att stärka patienternas rättigheter. Dessa förändringar bidrar till ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Socialdemokraterna vill:

  • att apotek ska finns tillgängliga i hela landet
  • att alla patienter ska ha tillgång till läkemedelskunnig personal på apoteken för rådgivning och att du ska få de receptbelagda läkemedel du behöver inom 24 timmar
  • att apoteken genom rådgivning och andra tjänster ska bidra till att alla får en trygg vård och en säker läkemedelsanvändning.

Apoteken – en trygg och säker del av vården

Apoteken spelar en viktig roll för en jämlik vård med hög kvalitet. Vår utgångspunkt är att apotek ska finnas tillgängliga i hela landet och att människor ska känna sig trygga med att det finns läkemedelskunnig personal på plats för att kunna svara på frågor om hur läkemedel ska användas.

Vi socialdemokrater motsatte oss avregleringen och privatiseringen av apoteken, då det tidigare Apoteksmonopolet i stort fungerade bra. Men nu behöver vi sikta framåt för att utveckla dagens situation och stärka apotekens roll i hela vårdkedjan. För Socialdemokraterna är det viktigt att hitta sätt för att säkerställa att apoteken kan arbeta med att utveckla sin medicinska roll och att det statligt ägda Apoteket AB bidrar till detta genom att konkurrera med kvalitet och professionalitet och på det sättet också tar ett samhällsuppdrag.

Regeringen har lämnat förslag som syftar till att skapa förutsättningar för en trygg och jämlik läkemedelsförsörjning i hela landet.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

  • en bestämmelse har införts i den nya apotekslagen om en huvudregel att farmaceut ska vara de som lämnar information och rådgivning vid expediering av recept
  • ansvaret för att läkemedel för en enskild kund ska kunna expedieras inom 24 timmar från beställning flyttas till läkemedelsleverantörerna för att du snabbare ska få dina läkemedel
  • beslutat att apotekens huvuduppdrag tydligt ska slås fast i lag och vara kopplat till läkemedel
  • infört mer generösa regler för apoteksombud på glesbygden.