Apotek

En trygg och säker del av vården

Apoteken ska vara en del av vården och de ska fungera på ett tryggt och säkert sätt i kedjan vård-apotek-patient. Därför har vi ändrat reglerna för apoteksmarknaden för att stärka patienternas rättigheter. Dessa förändringar bidrar till ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Socialdemokraterna vill:

 • att apotek ska finns tillgängliga i hela landet
 • att alla patienter ska ha tillgång till läkemedelskunnig personal på apoteken för rådgivningatt du ska få de receptbelagda läkemedel du behöver inom 24 timmar
 • att apoteken genom rådgivning och andra tjänster ska bidra till att alla får en trygg vård och en säker läkemedelsanvändning.

Apoteken – en trygg och säker del av vården

Apoteken – en trygg och säker del av vården
Apoteken spelar en viktig roll för en jämlik vård med hög kvalitet. Vår utgångspunkt är att apotek ska finnas tillgängliga i hela landet och människor ska kunna känna en trygghet i att det finns läkemedelskunnig personal på plats för att kunna svara på frågor om hur läkemedel ska användas.

Vi socialdemokrater motsatte oss avregleringen och privatiseringen av apoteken, eftersom det tidigare Apoteksmonopolet i stort fungerade bra. Men nu behöver vi sikta framåt för att utveckla dagens situation och stärka apotekens roll i hela vårdkedjan. För Socialdemokraterna är det viktigt att hitta sätt för att säkerställa att apoteken kan arbeta med att utveckla sin medicinska roll och att det statligt ägda Apoteket AB bidrar till detta genom att konkurrera med kvalitet och professionalitet och på det sättet också tar ett samhällsuppdrag.

Regeringen har lämnat förslag som syftar till att skapa förutsättningar för en trygg och jämlik läkemedelsförsörjning i hela landet. Dessa förslag har på regeringens initiativ under våren 2018 beslutats av riksdagen.

Extra insatser med anledning av Corona kan du hitta här:

https://www.socialdemokraterna.se/corona Länk till annan webbplats.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

 • en bestämmelse har införts i den nya apotekslagen om en huvudregel att farmaceut ska vara dem som lämnar information och rådgivning vid expediering av recept
 • ansvaret för att läkemedel för en enskild kund ska kunna expedieras inom 24 timmar från beställning flyttas till läkemedelsleverantörerna för att du snabbare ska få dina läkemedel
 • beslutat att apotekens huvuduppdrag tydligt ska slås fast i lag och vara kopplat till läkemedel
 • infört mer generösa regler för apoteksombud på glesbygden.
 1. Psykisk ohälsa är en av våra största folkhälsoutmaningar. Därför är det hela samhällets ansvar att minska den psykiska ohälsan och utjämna hälsoklyftorna. Så kan vi skapa ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

  Läs mer om Psykiatri
 2. Oavsett vem du är eller var du bor ska du kunna lita på att du får den vård du behöver när du behöver den. Nyckeln till det är personalen. Vården och omsorgen behöver fler sjuksköterskor som kan ge alla patienter och brukare en vård och omsorg i världsklass. Därför går Socialdemokraterna till val på ett Sjuksköterskelyft – för att fler ska vilja, orka och kunna jobba som sjuksköterska. Det prioriterar vi före stora skattesänkningar för de som har mest.

  Läs mer om Sjuksköterskelyft
 3. Sverige har världens bästa läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Men något står inte rätt till när människor är oroliga för om de kommer att få hjälp i tid. Kommer jag tvingas armbåga eller köpa sig förbi mig i kön? Kommer vi sitta för länge på en stökig akutmottagning? Kommer vi få köra långt till förlossningen eller vänta förgäves på en ambulans?

  Läs mer om Sjukvård
 4. Vi socialdemokrater vill ha en sjukförsäkring som innebär att den som är sjuk och inte kan arbeta ska ha rätt till snabb rehabilitering och ekonomisk trygghet under den tid det tar. En trygg sjukförsäkring är en del av ett starkt samhälle.

  Läs mer om Sjukförsäkringen
 5. Alkohol är en vanlig orsak bakom social utslagning, våld och ohälsa. Därför behöver vi minska alkoholkonsumtionen och förebygga missbruk av alkohol. Vi värnar den svenska restriktiva alkoholpolitiken. Så skapar vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

  Läs mer om Alkohol och narkotika