Gå till innehåll

Integration

Ett Sverige där alla jobbar och bidrar

Det går allt snabbare för invandrare att etablera sig på arbetsmarknaden. Vi ska ställa högre krav på språk och utbildning så att alla i vårt starka samhälle har möjlighet att försörja sig själva.

Socialdemokraterna vill

 • att alla som kan jobba ska jobba. Det gäller lika för alla, oavsett varifrån du kommer och oavsett kön
 • korta vägen till jobb genom språk, utbildning och bostad
 • att inga områden ska vara särskilt utsatta
 • öka stödet till kommunerna för bra utbildning och socialt stöd för nyanlända barn och ungdomar
 • alla kommuner ska bidra i mottagandet och för snabb etablering
 • att dagens modell med eget boende (Ebo-lagen) avvecklas och ersätts med ett bättre system som motverkar segregation.

Integration betyder ett starkare samhälle

Sverige ska vara ett välkomnande land där vi tydligt står upp för värderingar om exempelvis jämställdhet och demokrati. Ett land där alla jobbar och bidrar. Där alla får plats i samhällsgemenskapen.

Vi har sett till att integrationen förbättrats och att det nu går allt snabbare för invandrare att komma i arbete. Men segregation och bristande kunskaper i svenska språket är fortsatt stora utmaningar. Vi har länge tagit för lätt på integrationsproblemen. Därför har Socialdemokraterna genomfört en omläggning av integrationspolitiken som innebär stärkta möjligheter, men också skärpta krav för etablering och integration.

I vårt starka samhälle tar alla kommuner i Sverige ansvar för integrationen av nyanlända. I ett tryggt Sverige satsar vi på kompetens, inte lägre löner. Genom en snabbare integration och bättre utbildning kan fler bidra till Sveriges tillväxt och välfärd.

Fakta integration

Målet för integrationspolitiken i Sverige är att alla ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Hur väl integrationen fungerar kan mätas med hjälp av statistik kring arbetsmarknad, bostadssituation, demokrati, demografi, inkomster och levnadsförhållanden uppdelat på bland annat inrikes och utrikes födda.

På uppdrag av Sveriges regering presenterar SCB statistik om integration. Uppdraget heter Registerdata för integration och går att läsa mer om här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Det här har vi gjort

 • inrättat ett snabbspår för nyanlända tillsammans med arbetsmarknadens parter så att nyanlända med kompetens inom bristyrken snabbt kan få kompletterande utbildning, praktik eller arbete
 • skapat etableringsjobb som syftar till att få fler nyanlända och långtidsarbetslösa i arbete
 • infört en språkplikt för alla nyanlända. Alla som lever i Sverige ska kunna svenska
 • infört en utbildingsplikt för nyanlända. Den som tackar nej till en utbildning som behövs för bli anställningsbar kan få sin ersättning indragen
 • infört moderna beredskapsjobb inom statliga myndigheter
 • sett över samhällsorienteringen för mer fokus på rådande normer och värderingar i Sverige
 • tillfört resurser för att rusta upp miljonprogrammen
 • en rad riktade insatser för att få fler nyanlända kvinnor i arbete.

Uppdaterades senast: