Yrkesutbildning

Ett konkurrenskraftigt Sverige kräver skickliga yrkesarbetare

Vi vill att fler ska söka sig till en yrkesutbildning för att Sverige ska klara kompetensförsörjningen i framtiden. Ett konkurrenskraftigt Sverige kräver skickliga yrkesarbetare vilket i sin tur kräver attraktiva yrkesutbildningar.

Socialdemokraterna vill:

 • stärka branschkopplingen i gymnasiets yrkesprogram och utveckla fler yrkescollege
 • att alla program i gymnasieskolan ska ge högskolebehörighet
 • att alla elever på yrkesprogram ska få en praktik av hög kvalitet
 • att yrkesvux byggs ut
 • att yrkeshögskolan utvecklas med fler utbildningsplatser, större flexibilitet och bättre planeringsförutsättningar

Yrkesutbildade bygger Sverige starkt

Den svenska arbetsmarknaden dras med en matchningsproblematik. Samtidigt som det finns människor som går arbetslösa har företagen svårt att hitta rätt kompetens. En stor del av detta beror på att för få personer söker sig till en yrkesutbildning.

Bristen är stor inom många yrkesgrupper. Efter Jan Björklunds gymnasiereform tappade yrkesprogrammen i attraktivitet vilket lett till en dramatisk minskning av antalet elever som går en yrkesutbildning. Yrkesprogrammen måste åter bli attraktiva för att klara kompetensförsörjningen till bristyrken. Skickliga yrkesarbetare kräver attraktiva yrkesutbildningar, varför vi satsar på att uppvärdera yrkesutbildningen. Gymnasiets yrkesprogram, yrkesvux och yrkeshögskolan behöver stärkas. Fler behöver uppfatta dessa utbildningar och bristyrken som attraktiva för att Sverige ska klara kompetensförsörjningen i hela landet.

Attraktiva yrkesutbildningar kräver kunniga yrkeslärare, investeringar i rätt lokaler och material och kunskaper som är gångbara för ett långt arbetsliv.

Sverige byggs starkt genom en kunnig och kompetens arbetskraft. Ska Sverige fortsätta vara ett av världens rikaste länder behöver vi investera i yrkeskunnande, inte i enkla jobb med lägre löner. Den svenska modellen bygger på kunskap, jämlikhet och arbete.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

 • genomfört ett Kunskapslyft med över 96 000 nya utbildningsplatser inom vuxenutbildning, yrkeshögskola, folkhögskola och högskola
 • förbättrat möjligheten till regionala yrkesvuxutbildningar. Från den 1 jan 2021 finansierar staten sju platser av tio och kommunerna tre
 • infört en rätt till kompletterande vuxenutbildning som även innefattar behörighet till Yrkeshögskolan
 • infört specialiserade branschsskolor för vissa yrkesutbildningsinriktningar
 • tillsammans med LO och Svenskt Näringsliv utvecklat WorldSkills Sweden och Yrkeslandslaget
 1. Sverige ska vara en ledande kunskaps- och forskningsnation. Vi ska delta i den främsta internationella kunskapsutvecklingen. Så löser vi samhällets framtidsutmaningar och främjar ett konkurrenskraftigt svenskt näringsliv.

  Läs mer om Forskning
 2. Det går allt snabbare för invandrare att etablera sig på arbetsmarknaden. Vi ska ställa högre krav på språk och utbildning så att alla i vårt starka samhälle har möjlighet att försörja sig själva.

  Läs mer om Integration och mångfald
 3. Det går allt snabbare för nyanlända att komma i arbete. Tidigare har det tagit upp till tio år innan hälften etablerat sig på arbetsmarknaden. Nu är tiden för vissa grupper mer än halverad. Nästan 3 av 4 nyanlända är under 40 år. Hela samhället vinner på ökade möjligheter till utbildning så att fler kan ta lediga jobb.

  Läs mer om Nyanländas etablering
 4. Socialdemokraternas viktigaste prioritering är att sänka arbetslösheten. Vi vill stimulera Yrkesintroduktionsjobb som kombinerar arbete och utbildning för att stärka möjligheterna till ett första jobb. Det är viktigare än skattesänkningar.

  Läs mer om Rekryteringsgap
 5. Sverige ska vara ett tryggt land där människor genom hela livet kan utbilda sig för att ta de jobb som växer fram. I en allt mer kunskapsintensiv ekonomi ställs högre krav på förnyade kunskaper och färdigheter.

  Läs mer om Vuxenutbildning
 6. För Socialdemokraterna är kampen mot arbetslösheten den viktigaste uppgiften. Alla som kan jobba ska jobba. Ingen ung ska gå utan arbete.

  Läs mer om Ungdomsarbetslöshet
 7. Betyg ska visa elevernas kunskaper – inte vara ett konkurrensmedel för att skolor ska kunna locka till sig elever. Du ska kunna lita på betygssättningen, den ska vara likvärdig och inte skilja sig från skola till skola.

  Läs mer om Betyg
 8. Folkbildning är en viktig del för ett livslångt lärande. En oberoende folkbildning är en central del i den socialdemokratiska politiken för bildning, utbildning, demokrati och kultur.

  Läs mer om Folkbildning
 9. Folkhögskolans potential att utveckla människor är enorm. Av egen kraft och tillsammans med andra kan folkhögskolan bidra till människors behov av att hitta nya vägar i livet. Utbildning och bildning gör Sverige starkare.

  Läs mer om Folkhögskola
 10. En avslutad gymnasieutbildning är den bästa försäkringen mot arbetslöshet. Därför behöver avhoppen från gymnasiet minska och fler elever lämna gymnasieskolan med fullständiga betyg.

  Läs mer om Gymnasieskola