Gå till innehåll

Jobb

Trygghet på jobbet ger människor trygghet i vardagen

I Sverige ska det vara ordning och reda på arbetsmarknaden. Alla som kan jobba ska jobba och den som jobbar ska kunna leva på sin lön och ha trygga arbetsvillkor. Vi ska bo i ett land där kvinnor och män går till jobbet, känner sig trygga och kan kombinera familj och arbete.

Socialdemokraterna vill

 • skapa ännu fler jobb i hela landet. Det ska vara schyssta villkor och löner som det går att leva på
 • skapa fler trygga jobb inom vård och äldreomsorg, anställa fler undersköterskor, sjuksköterskor och läkare, så att vårdköerna kan kortas
 • införa heltid som norm och öka tryggheten på arbetsmarknaden och minska stress och psykisk ohälsa i arbetslivet
 • se till att det finns goda möjligheter till omskolning och att du som blir arbetslös kan få en rimlig a-kassa. Den som blir arbetslös eller sjuk ska möta goda möjligheter och tydliga krav, inte fattigdom och hopplöshet
 • de som jobbar inom vård och äldreomsorg ska ha den skyddsutrustning som krävs för att kunna utföra sitt arbete på ett tryggt och säkert sätt
 • att ingen ska dö eller skadas på jobbet. Vi vill att de regionala skyddsombuden ska få utökad tillträdesrätt
 • få ett slut på arbetslivskriminaliteten, den hör inte hemma på svensk arbetsmarknad
 • den som är utan jobb och behöver stöd i sitt arbetssökande ska få det. Vi vill säkerställa den lokala närvaron för arbetsförmedlingen
 • förbättra systemet med korttidsarbete vid en lågkonjunktur så att löntagare kan kompetensutveckla sig samtidigt som de behåller sin anställning
 • införa en extra veckas ledighet per år för alla föräldrar - en familjevecka

Alla som kan jobba ska jobba

Socialdemokraterna har fokus på att skapa fler jobb och minska klyftorna – för att skapa ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. När många arbetar och betalar skatt har vi råd med en god välfärd. Därför prioriterar vi jobben och välfärden.

Med schyssta villkor, löner som går att leva på och trygga anställningar bygger vi ett starkare samhälle. Vi ska ha trygghet på svensk arbetsmarknad, vi vill avskaffa allmän visstid och stoppa hyvling av arbetstid. Vi vill också att arbetskraftsinvandringen stramas upp. I regeringsställning har vi bland annat infört krav på bra arbetsvillkor i offentliga upphandlingar. Vi vill också ta krafttag för att motverka stress och psykisk ohälsa i arbetslivet genom att skärpa kraven på arbetsgivare och förbättra arbetsskadeförsäkringen och Företagshälsovården.

Socialdemokratisk politik står i skarp kontrast till de högerkonservativa som vill försämra LAS och sänka ingångslönerna i kollektivavtalen genom lagstiftning och därmed avveckla den svenska modellen så som vi känner den.

Det här har vi gjort

 • stort krispaket för jobb och omställning. Det innefattar bland annat en förstärkt a-kassa, slopat fribelopp i CSN, fler platser på universitet och högskolor och en aktiv arbetsmarknadspolitik
 • tagit krafttag mot arbetslivskriminalitet
 • förstärkningarna av a-kassan förlängs till 2022 vilket innebär att fler får rätt till högre ersättning
 • förstärkning av Arbetsförmedlingen för att bland annat säkerställa lokal närvaro och likvärdig service i hela landet
 • satsningar på Yrkesvux för att möta de stora behoven av gymnasialt yrkesutbildade såsom undersköterskor, elektriker och yrkesförare. Vi ökar också möjligheterna till högskoleutbildning och studiestöd
 • satsningar på introduktionsjobb och extratjänster
 • lånet till körkortsutbildning utvidgas till ungdomar 19–20 år med gymnasieexamen för att fler unga ska kunna ta lån för att ta körkort och därmed stärka sin ställning på arbetsmarknaden
 • satsningar på sommarjobb för unga
 • svenska villkor och löner ska gälla för alla som jobbar här. Vi har fått igenom viktiga lagförändringar som skapar mer ordning och reda på svensk arbetsmarknad.

Uppdaterades senast: