Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Jobb

Trygghet på jobbet ger människor trygghet i vardagen

I Sverige ska det vara ordning och reda på arbetsmarknaden. Alla som kan jobba ska jobba och den som jobbar ska kunna leva på sin lön och ha trygga arbetsvillkor. Vi ska bo i ett land där kvinnor och män går till jobbet, känner sig trygga och kan kombinera familj och arbete.

Socialdemokraterna vill

 • skapa fler jobb i hela landet. Det ska vara schyssta villkor och löner som det går att leva på
 • skapa fler trygga jobb inom vården och äldreomsorgen, anställa fler undersköterskor, sjuksköterskor och läkare, så att vårdköerna kan kortas
 • öka tryggheten på arbetsmarknaden och minska stress och psykisk ohälsa i arbetslivet
 • att de som jobbar inom vård och äldreomsorg ska ha den skyddsutrustning som krävs för att utföra sitt arbete på ett tryggt och säkert sätt
 • inte att någon ska dö eller skadas på jobbet. Vi vill att de regionala skyddsombuden får utökad tillträdesrätt
 • skärpa reglerna för arbetskraftsinvandring. Vi vill införa en arbetsmarknadsprövning för arbetskraftsinvandring och slopa möjligheten för personer som fått avslag på asylansökan att få ett uppehållstillstånd för arbete
 • få slut på arbetslivskriminaliteten och skärpa straffavgifterna för arbetsgivare som använder sig av utländsk arbetskraft utan arbetstillstånd
 • att den som är utan jobb och behöver stöd i sitt arbetssökande ska få det. Vi vill säkerställa den lokala närvaron för arbetsförmedlingen
 • förbättra systemet med korttidsarbete vid eventuella lågkonjunkturer så att löntagare kan kompetensutveckla sig samtidigt som de behåller sin anställning
 • införa aktivitetskrav i försörjningsstödet. Vi behöver kraftfulla åtgärder för att bryta mönstret där människor lever länge på ekonomiskt bistånd. Det handlar bland annat om att socialtjänsten ska ställa utökade krav på att delta i kommunala arbetsmarknadsinsatser som bidrar till att bryta isolering, förbättra hälsa och främja integration för utrikesfödda kvinnor och män.

Alla som kan jobba ska jobba

Socialdemokraterna har fokus på att skapa fler jobb och minska klyftorna – för att skapa ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. När många arbetar och betalar skatt har vi råd med en god välfärd. Därför prioriterar vi jobben och välfärden.

Med schyssta villkor, löner som går att leva på och trygga anställningar bygger vi ett starkare samhälle. I regeringsställning har vi bland annat infört krav på bra arbetsvillkor i offentliga upphandlingar. Vi vill också ta krafttag för att motverka stress och psykisk ohälsa i arbetslivet genom att skärpa kraven på arbetsgivare och förbättra arbetsskadeförsäkringen och Företagshälsovården.

Socialdemokratisk politik står i skarp kontrast till de högerkonservativa som vill försämra LAS och genom lagstiftning sänka ingångslönerna i kollektivavtalen och därmed avveckla den svenska modellen så som vi känner den.

Det här har vi gjort

 • den socialdemokratiskt ledda regeringens industrisatsningar hargjort en grön, industriell revolution möjlig som skapat tusentals nya jobb i hela landet
 • infört heltid som norm
 • förstärkt a-kassan, skapat fler platser på universitet och högskolor och fört en aktiv arbetsmarknadspolitik
 • avskaffat allmän visstid och begränsat möjligheterna till hyvling av arbetstiden
 • tagit krafttag mot arbetslivskriminaliteten
 • förstärkt Arbetsförmedlingen för att bland annat säkerställa lokal närvaro och likvärdig service i hela landet
 • satsat på Yrkesvux för att möta de stora behoven av gymnasialt yrkesutbildade såsom undersköterskor, elektriker och yrkesförare. Vi ökar också möjligheterna till högskoleutbildning och studiestöd
 • satsningar på introduktionsjobb och extratjänster
 • sett till att det finns goda möjligheter till omskolning om du blir arbetslös mitt i livet. Den som blir arbetslös eller sjuk ska möta goda möjligheter och tydliga krav, inte fattigdom och hopplöshet
 • utvidgat lånet till körkortsutbildning till ungdomar 19–20 år med gymnasieexamen för att fler unga ska ta körkort och därmed stärka sin ställning på arbetsmarknaden
 • satsat på sommarjobb för unga
 • sett till att svenska villkor och löner ska gälla för alla som jobbar här. Vi har fått igenom viktiga lagförändringar som skapar mer ordning och reda på den svenska arbetsmarknaden.

Håller du med oss?
Vill du se till att det här blir verklighet?

Engagera dig nu och Bli medlem!

Uppdaterades senast: