Bostad

Det måste byggas fler bostäder

Bostadsbristen hämmar tillväxten i hela landet, inte minst i storstäderna. Det finns bara en lösning på detta problem: Bygg mer!

Socialdemokraterna vill:

 • Vi ska fortsätta att bygga och vi ska bygga bostäder som fler har råd att bo i. Vårt mål är att det byggs i genomsnitt 45 000 bostäder om året fram till 2030
 • Vi vill särskilt prioritera satsningar för att fler unga ska kunna flytta hemifrån och få sin första bostad
 • Vi vill ta fram lösningar för kompiskontrakt; tidsbegränsade hyreskontrakt för vänner som vill bo tillsammans. Det ökar möjligheten för unga att dela ansvar och boendekostnader gentemot hyresvärden och på så vis få ett första boende med tryggt kontrakt
 • Konkreta åtgärder för äldre i form av möjligheter till ökad rörlighet, tillgänglighet och trygghetsboende
 • Kommunerna ska ha möjlighet att i högre utsträckning villkora markanvisningar och få rätt att i detaljplanen ange upplåtelseform som en del i att motverka segregation
 • Vi säger nej till marknadshyror. Vi vill värna om allas rätt till en bostad, oavsett storlek på den egna eller föräldrarnas plånbok

Bygg fler bostäder så att alla får ett tryggt boende

För oss socialdemokrater är bostaden en social rättighet och bostadspolitiken en viktig del av välfärdspolitiken. Tillgången till bostäder är också en grundläggande förutsättning för jobb och tillväxt.

Bostadsbristen gör det svårare att rekrytera personal med rätt kompetens och arbetssökande har svårt att ta de lediga jobb som finns. Ungdomar har svårt att flytta till ett första eget boende och studenter har problem att få bostad på studieorten. Att öka bostadsbyggandet är därför en central fråga för både välfärd och tillväxt.

Vi vill se fler hyresrätter, bra bostäder för äldre, studentbostäder, klimatsmarta hus genom en ökad andel trähusbyggnation, blandade bostadsområden med både villor, radhus och flerfamiljshus som motverkar bostadssegregationen. För att fler ska ha råd med även ett nybyggt boende måste stat och kommun ta ett gemensamt ansvar. Så skapar vi ett starkare samhälle.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

 • Infört ett investeringsstöd och genomfört de största statliga investeringar i hyresrätter, studentbostäder och äldreboenden på över 20 år, för att skapa fler bostäder med rimliga hyror som vanligt folk har råd med
 • Infört åtgärder mot svarthandel med hyreskontrakt, otillåten andrahandsuthyrning och uttag av överhyror av andrahandshyresgäster
 • Infört ett nytt stöd för energieffektivisering och renovering av flerbostadshus i det befintliga beståndet
 • Januariavtalet innehåller en reformagenda för ökat bostadsbyggande i hela landet. Bland annat ska omfattande regelförenklaringar göras för att förenkla och förkorta planprocessen och därmed göra det snabbare och billigare att bygga
 1. Hemlöshet är den yttersta formen av fattigdom och social utsatthet. Rätten till bostad är en grundläggande del av välfärden.

  Läs mer om Hemlöshet