Gå till innehåll

Arbetsmiljö

Bra arbetsmiljö och trygga jobb

Bra arbetsvillkor och arbetsmiljö skapar ett tryggare Sverige. En stark arbetsmiljölagstiftning behövs, som betonar det förebyggande arbetet så att små problem inte blir stora och allvarliga.

Socialdemokraterna vill

 • förbättra den fysiska och psykosociala arbetsmiljön genom stärkt arbetsmiljöarbete och satsningar på förebyggande arbete, tillsynsarbete och arbetslivsforskning
 • se över arbetsmiljöreglerna ur ett jämställdhetsperspektiv i syfte att förbättra arbetsmiljön i kvinnodominerade sektorer
 • minska antalet osäkra anställningar genom att ta bort allmän visstidsanställning och reglera hyvling, inhyrning samt rätten till heltid
 • se över arbetsmiljöansvaret inom gig-ekonomin. Arbetsgivare ska inte kunna smita undan arbetsmiljöansvaret genom att gömma sig bakom en app
 • att alla anställda i vård och äldreomsorg ska få kostnadsfria arbetskläder och arbetsskor
 • uppvärdera skyddsombudens roll
 • bekämpa arbetslivskriminaliteten. Svensk arbetsmarknad ska inte vara en fristad för kriminella aktörer
 • öka tillgången till företagshälsovård och säkerställa en jämställd företagshälsovård som finns närvarande för både kvinnor och män.

Ingen ska behöva riskera liv och hälsan på jobbet.

I vårt starka samhälle ska arbetslivet vara hållbart och utvecklande. Arbete ska vara en källa till trygghet, egen försörjning och frihet - inte något som gör oss sjuka. Därför arbetar vi socialdemokrater för ett tryggare arbetsmarknad. Alla i Sverige ska ha ett tryggt jobb där man varken blir utnyttjad eller utsliten.

Vi socialdemokrater värnar den svenska modellen som bygger på att fack och arbetsgivare kommer överens om anställningsvillkoren på arbetsmarknaden. Goda och rättvisa villkor och en bra arbetsmiljö är en förutsättning för hög produktivitet i svensk ekonomi som utmärks av högt arbetskraftsdeltagande och en hög sysselsättningsgrad. För att motverka stress och psykisk ohälsa i arbetslivet vill vi skärpa kraven på arbetsgivare, förbättra arbetsskadeförsäkringen samt stärka skyddsombudens roll. Det står i skarp kontrast till de högerkoservativas politik med försämrad arbetsrätt och fler otrygga anställningar. Vi riskerar att få den mest högerinriktade och löntagarfientliga regeringen som Sverige någonsin haft.

För oss socialdemokrater är det självklart. Den svenska modellen ska utvecklas. Det ska vara ordning och reda på den svenska arbetsmarknaden. Ingen ska behöva riskera liv och hälsan på jobbet.

Det här har vi gjort

 • tagit fram en nollvision för dödsolyckor på jobbet
 • minskat möjligheten att stapla visstidsanställningar på varandra
 • kraftigt ökat resurserna till Arbetsmiljöverket
 • kraftfull satsning på att bekämpa arbetslivskriminaliteten
 • rivit upp lex Laval
 • företagsboten för allvarliga arbetsmiljöbrott har höjts markant
 • startat en arbetsmiljökunskapsmyndighet i Gävle för att samla och utveckla kunskap.

Uppdaterades senast: