Gå till innehåll

Extratjänster

Meningsfulla arbetsuppgifter till kollektivavtalad lön

I vårt starka samhälle jobbar alla som kan jobba. Det finns meningsfulla uppgifter i kommunerna och i den ideella sektorn som skapar värde i samhället. Socialdemokraterna har därför infört extratjänster – jobb med riktig lön där den som jobbar gör nytta och bidrar till att bygga ett tryggare Sverige.

Socialdemokraterna vill

  • ge fler chansen att gå till jobbet och få en lön man kan leva på
  • skapa jobb med meingsfullt innehåll och möjlighet till vidare anställning
  • garantera kollektivavtalade anställningsformer.

Meningsfulla arbetsuppgifter för den enskilde till kollektivavtalad lön

Socialdemokraterna säger nej till meningslösa aktiviteter med låg eller ingen ersättning som utnyttjar människor som gratis arbetskraft. Därför har vi avskaffat Fas 3 och satsat på riktiga jobb.

Genom extratjänster har kommuner, landsting och privata utförare inom välfärden möjlighet att få en extra resurs som kan stötta verksamheten. Det finns meningsfulla arbetsuppgifter inom välfärden, den ideella sektorn och i miljonprogrammens bostadsområden som inte blir utförda. Extratjänsten bidrar till att höja kvaliteten inom t.ex. vård, skola och omsorg. Samtidigt får en arbetslös person möjligheter att komma vidare på arbetsmarknaden.

Det här har vi gjort

  • satsningar för fler introduktionsjobb och extratjänster som skapar fler arbetstillfällen för nyanlända och långtidsarbetslösa vilket kan leda till att stärka deras ställning på arbetsmarknaden
  • avskaffat Fas 3
  • infört över 15 000 extratjänster
  • låtit statliga myndigheter erbjuda moderna beredskapsjobb med goda arbetsvillkor.

Uppdaterades senast: