Extratjänster

Meningsfulla arbetsuppgifter till kollektivavtalad lön

I vårt starka samhälle jobbar alla som kan jobba. Det finns meningsfulla uppgifter i kommunerna och i den ideella sektorn som skapar värde i samhället. Socialdemokraterna har därför infört extratjänster – jobb med riktig lön där den som jobbar gör nytta och bidrar till att bygga ett tryggare Sverige.

Socialdemokraterna vill:

 • ge fler chansen att gå till jobbet och få en lön man kan leva på
 • skapa jobb med meingsfullt innehåll och möjlighet till vidare anställning
 • garantera kollektivavtalade anställningsformer.

Meningsfulla arbetsuppgifter för den enskilde till kollektivavtalad lön

Socialdemokraterna säger nej till meningslösa aktiviteter med låg eller ingen ersättning som utnyttjar människor som gratis arbetskraft. Därför har vi avskaffat Fas 3 och satsat på riktiga jobb.

Genom extratjänster har kommuner, landsting och privata utförare inom välfärden möjlighet att få en extra resurs som kan stötta verksamheten. Det finns meningsfulla arbetsuppgifter inom välfärden, den ideella sektorn och i miljonprogrammens bostadsområden som inte blir utförda. Extratjänsten bidrar till att höja kvaliteten inom t.ex. vård, skola och omsorg. Samtidigt får en arbetslös person möjligheter att komma vidare på arbetsmarknaden.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

 • 500 miljoner till introduktionsjobb och extratjänster som skapar fler arbetstillfällen för nyanlända och långtidsarbetslösa vilket kan leda till att stärka deras ställning på arbetsmarknaden
 • avskaffat Fas 3
 • infört över 15 000 extratjänster
 • låtit statliga myndigheter erbjuda moderna beredskapsjobb med goda arbetsvillkor.
 1. I den globala konkurrensen är det viktigt att snabbt kunna anpassa sig efter nya förutsättningar och ta till sig ny kompetens. I vårt starka samhälle har vi en väl fungerande och solidariskt finansierad arbetslöshetsförsäkring. Det är nödvändigt för ett tryggare Sverige.

  Läs mer om A-kassan
 2. En stark arbetsrätt är en del av den svenska modellen och en förutsättning för ett tryggare Sverige. Vår arbetsmarknad ska ha trygga jobb med schyssta villkor för alla som arbetar och gör rätt för sig.

  Läs mer om Arbetsrätt
 3. Den svenska modellen bygger på samverkan mellan fack och arbetsgivare som sluter kollektivavtal om löner och andra anställningsvillkor. Det är en framgångsrik modell som bidragit till ordning och reda på arbetsmarknaden och en positiv utveckling för hela landet.

  Läs mer om Kollektivavtal
 4. Den militära alliansfriheten ligger fast. Detta är ett ställningstagande som aldrig inneburit passivitet. Tvärtom, det är ett aktivt ansvarstagande för säkerhet i vår del av världen.

  Läs mer om Alliansfrihet
 5. Företagen behöver kompetent personal. I ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige ska Arbetsförmedlingen ha tid, resurser och möjligheter till utbildningsinsatser så att fler har möjlighet att få och behålla ett arbete.

  Läs mer om Arbetsförmedlingen
 6. Bra arbetsvillkor och arbetsmiljö skapar ett tryggare Sverige. En stark arbetsmiljölagstiftning behövs, som betonar det förebyggande arbetet så att små problem inte blir stora och allvarliga.

  Läs mer om Arbetsmiljö
 7. I Sverige ska det vara ordning och reda på arbetsmarknaden. Alla som kan jobba ska jobba och den som jobbar ska kunna leva på sin lön och ha trygga arbetsvillkor. Vi ska bo i ett land där kvinnor och män går till jobbet, känner sig trygga och kan kombinera familj och arbete.

  Läs mer om Jobb
 8. Svensk säkerhetspolitik ska vara stabil och långsiktigt. Den ska innehålla: ett militärt alliansfritt Sverige, ett ökat samarbete i Norden, en aktiv Östersjöpolitik, ett stärkt Europasamarbete och ett starkare Förenta Nationerna (FN).

  Läs mer om Säkerhetspolitik
 9. Vi socialdemokrater vill fortsätta driva den internationella nedrustningsfrågan och arbeta för en global kärnvapennedrustning. Diplomati måste alltid vara den första försvarslinjen.

  Läs mer om Nedrustning
 10. De som varit med och byggt upp vårt land och med sitt arbete lagt grunden för vår gemensamma välfärd har rätt till trygghet under ålderdomen. Socialdemokraterna vill att äldre ska få bestämma själva över sitt liv och sin vardag, oavsett om det handlar om deltagande i arbetslivet eller vad de vill få hjälp med från hemtjänsten.

  Läs mer om Äldre