Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Kriget i Ukraina

Sverige ska stötta Ukraina så länge det behövs.

Vår tids definierande uppgift är att Ryssland inte vinner kriget. Vi står upp för Ukrainas rätt att leva i demokrati och fred och kräver ett omedelbart stopp av kriget. Rysslands folkrättsvidriga krigföring i Ukraina har stöpt om det säkerhetspolitiska läget i Europa. Det här kriget handlar inte bara om Ukrainas frihet och demokrati, utan om hela Europas framtid. Det gäller mer än bara geopolitik, det handlar om en djup värderingskonflikt mellan demokrati och auktoritärt styre.

Socialdemokraterna vill

 • att Sverige ska fortsätta ge Ukraina finansiellt, militärt och humanitärt stöd.
 • att Sverige ska skicka JAS Gripen-plan till Ukraina.
 • se statliga garantier för att försvarsindustrin ska öka sin produktionskapacitet och upprätta direktproduktion av ammunition och vapen till Ukraina.
 • att Sverige ska bidra med resurser och kompetens till återuppbyggnaden av Ukraina.
 • att Sverige arbetar med att stödja Ukraina i det reformarbete som krävs för att bli medlem i EU.
 • använda de frysta ryska centralbankstillgångarna på över 260 miljarder euro som säkerhet för lån för att stötta Ukraina.
 • att avkastningen från de frysta ryska tillgångar som finns i Europa ska kunna användas för att köpa ammunition till Ukraina.
 • omprioritera inom EU:s budget för att stötta Ukraina, främst för ammunitionsproduktion.
 • att EU omgående påbörjar arbetet med nästa stödpaket till Ukraina.
 • att EU fortsätter sätta ekonomisk press på Ryssland genom utökade sanktioner och arbetar för ett ansvarsutkrävande av Rysslands krigsförbrytelser.

Rysslands olagliga invasionskrig mot Ukraina har i grunden ändrat förutsättningarna för fred och stabilitet i Europa.

Vi måste fortsätta stötta Ukraina militärt, finansiellt och humanitärt. Kampen i de ukrainska skyttegravarna handlar om Ukrainas rätt till frihet och demokrati, men också om oss här i Sverige. Om vår säkerhet, vår demokrati och vårt sätt att leva.

Vår tids definierande uppgift är att Ryssland inte vinner kriget. Därför måste vi och EU göra mer för att stötta Ukraina. Stödet till Ukraina måste öka och fortsätta så länge det behövs.

Det är sannolikt att kriget i Ukraina kommer att pågå under lång tid vilket kräver en mycket långsiktig planering frän västvärlden och EU:s sida.

EU:s medlemsländer behöver tillsammans fortsätta det militära, humanitära, politiska och inte minst finansiella stödet till Ukraina så länge det behövs. Rysslands egna frysta tillgångar som finns i Europa ska användas för att stötta Ukraina. EU behöver fortsätta öka den ekonomiska pressen på Ryssland och stötta arbetet med att kartlägga krigsförbrytelser och ställa krigsförbrytare till svars.

Det är också viktigt att EU lägger grunden för det massiva internationella och finansiella stöd som kommer att behövas för att bygga upp Ukraina när kriget är slut.

Det är viktigt för svensk säkerhet att det finns en väg in i den europeiska gemenskapen för fler länder, bland annat Ukraina. Kraven på demokrati, stabil ekonomi, fackliga rättigheter och korruptionsbekämpning ska vara strikta, både för befintliga och nya medlemsstater. EU ska stötta kandidatländerna i det viktiga reformarbete de har för att leva upp till kraven.

 

Uppdaterades senast: