Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Kriget i Ukraina

Sverige ska stötta Ukraina så länge det behövs.

Vi står upp för Ukrainas rätt att leva i demokrati och fred och kräver ett omedelbart stopp av kriget. Rysslands folkrättsvidriga krigföring i Ukraina har stöpt om det säkerhetspolitiska läget i Europa. Det här kriget handlar inte bara om Ukrainas frihet och demokrati, utan om hela Europas framtid. Det gäller mer än bara geopolitik, det handlar om en djup värderingskonflikt mellan demokrati och auktoritärt styre.

Socialdemokraterna vill

  • att Sverige fortsätter att skänka militär utrustning samt skyddsutrustning till Ukraina.
  • att Sverige förbereder sig för att skicka JAS Gripen till Ukraina och en analys av konsekvenserna av detta bör omedelbart inledas.
  • att Sverige bidrar aktivt med resurser och kompetens till återuppbyggnaden av Ukraina.
  • att Sverige arbetar med att stödja Ukraina i det reformarbete som krävs för att bli medlem i EU.
  • att EU fortsätter sätta ekonomisk press på Ryssland genom utökade sanktioner och att man arbetar för ett ansvarsutkrävande av Rysslands krigsförbrytelser.
  • att vi bistår med direkt ekonomiskt stöd till Ukrainas väpnade styrkor och stöd till humanitära organisationer.

Rysslands olagliga invasionskrig mot Ukraina har i grunden ändrat förutsättningarna för fred och stabilitet i Europa.

Det är sannolikt att kriget i Ukraina kommer att pågå under lång tid vilket kräver en mycket långsiktig planering frän västvärlden och EU:s sida. Sverige ska fortsatt ta en aktiv roll i det militära, humanitära och finansiella stödet till Ukraina.

EU behöver fortsätta öka den ekonomiska pressen på Ryssland och stötta arbetet med att kartlägga krigsförbrytelser och ställa krigsförbrytare till svars. EU:s medlemsländer behöver tillsammans fortsätta det militära, humanitära, politiska och inte minst finansiella stödet till Ukraina så länge det behövs.

Det är också viktigt att EU lägger grunden för det massiva internationella och finansiella stöd som kommer att behövas för att bygga upp Ukraina när kriget är slut.

Ukrainas framtid finns i Europa och EU behöver därför är det av yttersta vikt att Ukrainas myndigheter, med stöd av EU, fortsätter sitt reformarbete så att kriterierna för EU-medlemskap uppfylls så snart som möjligt.

 

Uppdaterades senast: