Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Tandvård

En mer jämlik tandhälsa

Det är dyrt att gå till tandläkaren och många vuxna låter helt enkelt bli. Det riskerar att drabba både hälsa och plånbok när man till sist måste gå. Socialdemokraterna har tagit initiativ till att utreda och föreslå hur tandvårdssystemet kan utvecklas för att uppnå en mer jämlik tandhälsa och ett mer resurseffektivt tandvårdssystem.

Förslagen från utredningen och remissynpunkterna bör kunna ligga till grund för en reform av tandvårdssystemet så att det kan närma sig hälso- och sjukvårdens system i syfta att gynna en regelbunden och förebyggande tandvård.

Tandvården i Sverige håller en hög kvalitet, men det förekommer även fusk och felaktiga utbetalningar. Vi ska stärka kontrollen av tandvårdens aktörer och tandvårdsstödet så att våra skattepengar går till det som de är avsedda för.

Socialdemokraterna vill

  • att patentkostnaderna i tandvården på sikt ska omfattas av ett högkostnadsskydd av samma modell som gäller inom hälso- och sjukvården
  • gå vidare med förslagen från tandvårdsutredningen för att förbättra det allmänna tandvårdsstödet
  • stärka kontrollen av tandvårdens aktörer och tandvårdsstödet så att våra skattepengar går till det som de är avsedda för.

Det här har vi gjort

  • 2018 fördubblades tandvårdsbidraget från 300 kronor per år till 600 kronor per år för alla mellan 22 och 29 år och alla 65 år eller äldre. För folk mellan 30 och 64 år fördubblades tandvårdsbidraget från 150 kronor till 300 kronor per år
  • 2019 genomfördes den senaste satsningen då även 23-åringar fick fri tandvård. Det var det sista steget i en gradvis utbyggnad under åren 2017–19 då man höjde åldersgränsen för fri tandvård från 20 år till 23 år
  • utrett tandvården. Tandvårdsutredningen lämnade sina förslag till ett framtida tandvårdssystem våren 2021. Tillsammans med remissynpunkterna bör den kunna ligga till grund för det fortsatta arbetet med att förbättra det allmänna tandvårdsstödet
  • Försäkringskassan och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har fått i uppdrag att arbeta för stärkt kontroll, uppföljning och tillsyn av tandvårdsaktörer som åläggs med återbetalningskrav kopplat till det statliga tandvårdsstödet. Regeringen tillsätter även en utredning som ska lämna förslag för ökad kontroll över tandvårdssektorn.

Uppdaterades senast: