Säffle Arbetarekommun

Kontakta oss

Hamngatan 4 B
66130 Säffle66130 Säffle

safflearbetarekommun@outlook.com

0533-10325 / +4670-5227396


Facebook

Styrelse

Ordförande

Marina Eriksson

Medlemsansvarig

Sven Gustaf Nilsson