Gå till innehåll

För ett progressivt, socialt och hållbart Europa

Från nord till syd, från väst till öst arbetar socialdemokrater tillsammans för ett framåtsyftande Europa som sätter social rättvisa och hållbarhet främst. Vi svenska socialdemokrater är engagerade européer som verkar för att den nordiska modellen får ett genomslag i Europa.

Socialdemokratin har alltid varit en internationell rörelse och Europasamarbete har en självklar roll i dagens inrikes- och utrikespolitik. Europas utveckling och framtid formas ständigt. Inte heller i vår tid får europeiska och demokratiska värderingar tas för givet givna, de måste vinnas varje dag. Europas röst i världen för frihet, demokrati och mänskliga rättigheter blir allt viktigare i en allt mer auktoritär tid.

Socialdemokratins uppdrag i EU är att utforma en progressiv europeisk politik och verka för ett Europa som sätter människor först. Socialdemokratin är en viktig politisk kraft i EU som driver på för att främja ekonomisk och social rättvisa, mänskliga rättigheter och en hållbar utveckling och ett bättre liv för alla i Europa. Det spelar roll vilken politisk inriktning som Europa tar, även för oss i Sverige. Det europeiska samarbetet är centralt för svenska företag och svenska jobb, men vi måste se till att Europas utveckling bejakar den nordiska modellen och ökar den sociala rättvisan i hela Europa. Europa måste sträva gemensamt mot fler och bättre jobb, ökad välfärd och trygghet samt en hållbar utveckling som vänder klimatutmaningen till en möjlighet för alla.

Europeiska Socialdemokratiska Partiet (ESP) och dess grupp ”Progressive Alliance of Socialists and Democrats” i Europaparlamentet är det näst största politiska partiet i Europa med 33 fullständiga medlemspartier och 12 associerade och 12 observatörspartier som tillsammans arbetar för ett bättre och mer progressivt Europa. ESP bildades 1992 och har sitt säte i Bryssel.

Förre partiordförande Stefan Löfven valdes 2022 till ordförande i ESP. Paula Carvalho Olovsson är ledamot av ESP:s styrelse.

Ta reda på mer:

Svenska socialdemokraterna i Europaparlamentet på www.sieuropaparlamentet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Europeiska Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet på www.socialistsanddemocrats.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Europeiska Socialdemokratiska Partiet på www.pes.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och dess tankesmedja www.feps-europe.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

PES Logotyp