Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Ett nytt partiprogram

Socialdemokraterna tar fram ett nytt partiprogram till kongressen 2025.

Arbetet med det nya partiprogrammet är nu i full igång. Det är där som partiets ideologiska kompass ska beskrivas. Så här säger huvudsekreteraren Hans Dahlgren om arbetet:

När vårt parti håller kongress nästa år blir ett av de viktigare besluten att anta ett nytt partiprogram. Arbetet med detta har redan börjat, många inspel har gjorts, och i höst kommer det flera möjligheter att påverka innehållet.

Det program som nu gäller antogs på kongressen 2013. Mycket av vad som står där är fortfarande rätt och riktigt. Men det har också hänt många omvälvande saker sedan dess, som gör att det behövs ett nytt program för partiet.

2013 var Barack Obama fortfarande president i USA. I dag ser det ut som om Donald Trump kan komma tillbaka till Vita huset. Det riskerar att skapa stor osäkerhet i världspolitiken.

2013 var det få som anade att Ukraina skulle komma att utsättas för en storskalig rysk invasion. Nu vet vi att Vladimir Putin är beredd att förstöra hela den europeiska säkerhetsordningen. Det innebär stora faror, också för ett land som Sverige.

Här hemma var Fredrik Reinfeldt statsminister år 2013. Han ledde ett moderat parti som inte kunde tänka sig samarbete med Sverigedemokraterna. I dag är SD det största partiet i regeringsunderlaget, med det största inflytandet av alla över hur Sverige styrs.

På många områden har samhället tagit ett steg tillbaka. Välfärden urholkas, skolor stängs och köerna till sjukvården blir allt längre. Sverige har blivit fattigare.

Att föra en hållbar och rättvis klimatpolitik har blivit en tvingande nödvändighet. Samtidigt behöver Sverige större tillgång till energi än någonsin tidigare, inte minst för att genomföra den nyindustrialisering som kan skapa många framtida jobb.

Utifrån dessa förändringar känns det tydligt att vi på nytt behöver formulera våra idéer och långsiktiga mål. Vårt partiprogram ska visa vad som skiljer socialdemokratin från alla andra partier.

Tidigare i år har partikansliet tagit fram ett studiematerial kring de samhällsanalyser som elva arbetsgrupper redovisade i höstas. Det materialet har under våren använts vid möten och i studiecirklar och även innehållit en uppmaning att göra skriftliga inspel till arbetet med ett nytt partiprogram.

Dessa inspel håller nu på att analyseras. Ett första utkast till nytt partiprogram ska programkommissionen redovisa någon gång i höst. Det utkastet sänds därefter ut på remiss till partiorganisationen, med gott om tid att lämna kommentarer och synpunkter innan det slutliga förslaget presenteras.

Det är sedan partikongressen i maj/juni 2025 som fattar beslut om vad det nya partiprogrammet ska innehålla.

Den som vill komma i kontakt med programkommissionen kan använda sig av vår digitala brevlåda: partiprogram@socialdemokraterna.se.

Uppdaterades senast: