Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Fritidshem

Mindre elevgrupper och fler fritidsaktiviteter

Fritidshemmen ska vara en självklar del av skoldagen. En trygg plats för kunskap, skapande, musik och idrott. En fritidsverksamhet av hög kvalitet kan både bidra till högre kunskaper och ge alla barn en meningsfull fritid.

Socialdemokraterna vill

 • höja personaltätheten och stärka kvaliteten i fritidshemmen
 • införa nationella riktmärken för elevgruppernas storlek och satsa 500 miljoner kronor per år på mer personal på fritids
 • anställa fritidsutvecklare i alla kommuner som ansvarar för att skapa fler meningsfulla fritidsaktiviteter och göra fritidshemsverksamheten mer relevant för mellanstadieelever
 • synliggöra fritidshemmens lärandeuppdrag och att personalen får tid för att planera och utveckla verksamheten
 • att rätten till fritidshem efter skoldagen ska gälla oavsett om föräldrarna har arbete eller inte
 • att fritidsverksamhet ska finnas både före och efter skoltid samt under skollov
 • stärka samverkan mellan fritidshemmen, kulturlivet och idrottsrörelsen.

Vi vill satsa på att höja personaltätheten och stärka kvaliteten i fritidshemmen

De flesta eleverna på lågstadiet går på fritidshem under eftermiddagarna. Det är en omtyckt och viktig verksamhet för många barn och föräldrar, men under allt för lång tid har resurserna till fritids minskat. Den socialdemokratiskt ledda regeringen bröt den utvecklingen genom investeringar i stärkt kvalitet och högre personaltäthet.

Nu ser vi att barngrupperna på fritids börjar minska för första gången på många år. Vi vill fortsätta att stärka fritidshemmens viktiga verksamhet och införa nationella riktmärken för elevgruppernas storlek.

I vårt starka samhälle ska alla barn ha en trygg skoldag och en meningsfull fritid. Fritidshem av hög kvalitet har betydelse för barns utveckling. Genom att sätta leken i centrum kan fritidspedagogiken stärka elevernas kunskaper, samarbetsförmåga, självkänsla och sociala utveckling. Fritidshemmen har därmed potential att bidra till både högre kunskapsresultat och jämlika livschanser.

Vi vill utveckla samverkan mellan fritidshem och föreningsliv så att fler barn kan få ägna sig åt fritidsaktiviteter på eftermiddagarna. På fritids ska alla barn få ta del av idrotts- och kulturaktiviteter. Därför vill vi anställa fritidsutvecklare i alla kommuner som ansvarar för att skapa fler meningsfulla fritidsaktiviteter och göra fritidshemsverksamheten mer relevant för mellanstadieelever.

Läxhjälp, idrottsträning och kultur- och musikskola inom ramen för fritidshemmets verksamhet skulle underlätta livspusslet för många familjer, ge många elever samma stöd i skolarbetet och samma chans till en meningsfull fritid. Så skapar vi ett tryggare Sverige.

Det här har vi gjort

 • investerat 500 miljoner kronor per år i mer personal och stärkt kvalitet i fritidshemmen            
 • tillfört ett särskilt kapitel i läroplanen för att tydliggöra och kvalitetssäkra fritidshemmens verksamhet
 • minskat barngrupperna och anställt fler pedagoger
 • rustat upp lokaler och utemiljöer
 • infört att också fritidspedagoger ska omfattas av lärarlegitimationsreglerna.

Uppdaterades senast: