Skaraborgs partidistrikt

Kontakta oss

Gesällgatan 5
54150 SKÖVDE


Gesällgatan 5
54150 SKÖVDE

skaraborg@socialdemokraterna.se

0500-48 46 45


Facebook

Expedition

Förste ombudsman

Stig-Olof "Sigge" Friberg

stig-olof.friberg@socialdemokraterna.se

070-641 17 81

Kommunikationsombudsman

Therese Kristiansson

therese.kristiansson@socialdemokraterna.se

073-067 28 49

Styrelse

Ordförande

Patrik Björck

patrik.bjorck@riksdagen.se

+46 70-242 33 02

Medlemsansvarig

Erik Ezelius

erik.ezelius@riksdagen.se

+46 73-965 98 14