Gå till innehåll

Digitalisering

Hela Sverige ska vara uppkopplat

Sverige ska fortsätta att vara ett ledande land när det gäller tillgången på snabbt bredband. Snabba bredband och en pålitlig mobiltäckning är ett måste för att människor och företag ska kunna leva, bo och verka i hela landet.

Sverige ska också vara ledande när det gäller innovationer och digital infrastruktur.

Den socialdemokratiska regeringen föreslog också mer pengar i vårbudgeten till de myndigheter som har ansvar för digitaliseringen som en del av vår total- och civilförsvarsupprustning.

Socialdemokraterna vill

 • att hela Sverige ska ha tillgång till snabb uppkoppling
 • att det ska finnas pålitlig mobiltäckning där människor bor och vistas
 • att utbyggnaden av bredband ska fortsätta i hela landet
 • att större vägar och järnvägsstråk får bättre uppkoppling i bilar och på tågen
 • att myndigheter, kommuner, skolor och andra samhällsaktörer drar nytta av digitaliseringens möjligheter.

Hela Sverige ska vara uppkopplat

En snabb uppkoppling på alla de platser där vi befinner oss idag är viktigare än någonsin. Digitaliseringen berör hela samhället och vi kommer inom en snar framtid att se nya innovationer och digitala lösningar som vi inte kan föreställa oss idag.

Tillgången till snabb uppkoppling är central oavsett var i landet man bor. En bra uppkoppling är grunden till för att sköta allt från kontakter med myndigheter och läsa tidningen, till barnens skolgång och det sociala livet. Vi lever idag i ett samhälle som i mångt och mycket kräver tillgång till snabb och pålitlig uppkoppling dygnet runt.

Socialdemokraterna tog i regeringsställning fram en ny bredbandsstrategi med en väsentlig ambitionshöjning jämfört med den förra borgerliga regeringens. Senast år 2025 vill vi att 99,9 procent av Sveriges befolkning ska ha tillgång till minst 100Mbit/s.

Det är ett högt mål, men för oss är det en självklarhet att hela landet ska ha tillgång till snabb uppkoppling. Vi införde därför en garanti så att alla skulle ha möjlighet att få en internetanslutning på 10 Mbit/s. Garantin syftade till att hushåll och företag som inte har tillgång till bredband eller en bra mobiltäckning ska ha tillgång till grundläggande digitala tjänster.

Det här har vi gjort

 • vi har ökat satsningarna rejält för att bygga ut bredbandet i hela landet
 • vi har höjt ambitionen för bredbandstäckningen till att 99,9 procent av befolkningen ska ha minst 100 Mbit/s
 • vi har infört en garanti så att alla ska ha möjlighet till en internetanslutning på minst 10 Mbit/s
 • vi har tagit fram en nationell digitaliseringsstrategi
 • vi har infört ämnet programmering i skolan
 • vi har identifierat flera åtgärder för att stärka kommunernas och regionernas möjligheter att erbjuda välfärdstjänster av god kvalitet, bland annat för att den offentliga sektorn ska ta tillvara digitaliseringens möjligheter bättre
 • vi har, genom ett riktat statsbidrag till Sveriges kommuner och regioner, satsat på välfärdsteknik i kommunerna för att bland annat gynna de anställdas arbetsmiljö.

Uppdaterades senast: