Digitalisering

Hela Sverige ska vara uppkopplat

Sverige ska fortsätta vara ett ledande land när det gäller tillgång till snabbt bredband. Snabbt bredband och en pålitlig mobiltäckning är ett måste för att människor och näringsliv ska kunna bo och leva i hela landet.

Hela landet ska leva:

 • Socialdemokraterna vill:
 • att hela Sverige ska ha tillgång till snabb uppkoppling
 • att det ska finnas pålitlig mobiltäckning där människor bor och vistas
 • att utbyggnaden av bredband fortsätter i hela landet
 • att myndigheter, kommuner, skolor och andra samhällsaktörer drar nytta av digitaliseringens möjligheter.

Hela Sverige ska vara uppkopplat

En snabb uppkoppling på alla de platser där vi idag befinner oss är idag viktigare än någonsin. Digitaliseringen berör hela samhället och vi kommer antagligen inom en snar framtid att få se nya innovationer och digitala lösningar som vi inte kan föreställa oss idag.

Tillgången till en snabb uppkoppling är centralt oavsett vart i landet som man bor. En bra uppkoppling är idag grunden i allt från att sköta kontakt med myndigheter och läsa tidningar, till barnens skolgång och det sociala livet. Vi lever idag i ett samhälle som till mångt och mycket kräver att det finns en tillgång till en snabb och pålitlig uppkoppling dygnet runt.

Socialdemokraterna har i regeringsställning varit med och tagit fram en ny bredbandsstrategi med en väsentlig ambitionshöjning jämfört med den förra borgerliga regeringen. Senast år 2025 vill vi Socialdemokrater att 99,9 % av Sveriges invånare ska ha tillgång till minst 100Mbit/s. Detta är ett högt mål, men det är för oss en självklarhet att hela landet ska få tillgång till en snabb uppkoppling. Vi har infört en garanti så att alla ska ha möjlighet att få en internetanslutning på 10 Mbit/s. Garantin införs för att hushåll och företag som inte har tillgång till bredband eller en bra mobiltäckning ska kunna ha tillgång till grundläggande digitala tjänster. Så skapar vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

 • vi har ökat satsningarna rejält för utbyggnad av bredband i hela landet
 • höjt ambitionen för bredbandstäckning: 99,9 % ska ha minst 100 Mbit/s
 • infört en garanti så att alla ska ha möjlighet att få en internetanslutning på minst 10 Mbit/s
 • tagit fram en nationell digitaliseringsstrategi
 • infört kunskap i programmering i skolan.
 1. Att järnvägen fungerar är grunden för att vi ska ta oss till jobbet, hälsa på nära och kära och inte minst att frakta varor och gods på ett miljövänligt och effektivt sätt.

  Läs mer om Järnväg
 2. Sverige behöver god tillgång till el med konkurrenskraftiga priser. Vårt land har unika förutsättningar för förnybar energi. Energi från vind, vatten och skog har stor potential att byggas ut under lång tid framöver. Vi socialdemokrater vill se ett land där vi samlas för att utveckla gemensamma lösningar. En stabil energiförsörjning med rimliga priser är viktigt för ett tryggare och starkare samhälle.

  Läs mer om Energi
 3. I vårt starka samhälle investerar vi gemensamt i en infrastruktur som fungerar i hela landet. Oavsett var du bor ska det finnas effektiva och hållbara transportlösningar.

  Läs mer om Infrastruktur
 4. En aktiv regional tillväxtpolitik är central för ett starkare samhälle som håller ihop. Vi vill se en livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet.

  Läs mer om Regional tillväxt