Tomelilla Arbetarekommun

Styrelse

Ordförande

Axel Olsson