Gå till innehåll

Religiösa friskolor

Religiös påverkan hör inte hemma i skolan

Alla skolor i Sverige ska vara bra skolor, med fokus på kunskap och bildning – inte religiös påverkan.

Därför vill vi förbjuda att nya religiösa friskolor etableras. Egentligen vill vi förbjuda dessa skolor helt och hållet, men eftersom det inte finns en majoritet för det i Riksdagen så inför vi istället tydligare krav och skärpta regler.

Socialdemokraterna vill

  • förbjuda religiösa friskolor.

Förslag för tydligare krav och skärpta regler för religiösa friskolor:

  • ett demokrativillkor införs i prövningen så att aktörer som förespråkar våld, diskriminering eller påverkan mot vårt demokratiska styrelseskick aldrig får driva skola
  • ett förslag om stopp för nya konfessionella friskolor har lagts fram

Samhället ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan

Skolan ska handla om kunskap och bildning – inte om religiös fostran. De senaste åren har vi sett exempel på skolor som i religionens namn separerar flickor och pojkar, knappt undervisar om sex- och samlevnad och jämställer evolutionen med skapelsemyter. Vi vet också att kopplingar förekommit mellan exempelvis skolverksamhet och den våldsbejakande islamistiska miljön. Det är oacceptabelt.

I svensk skola ska alla barn vara fria att forma sin egen uppfattning och framtid. Ingen ska tvingas delta i konfessionella inslag eller nekas undervisning om exempelvis evolutionsteorin eller sex- och samlevnad.

Religiös påverkan hör inte hemma i skolan. Samhället behöver ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan. Alla skolor i Sverige ska vara bra skolor, med fokus på kunskap och bildning – inte religiös påverkan.

Det här har vi gjort

  • skärpt kraven på kontroll på att barn som inte vill delta i konfessionella inslag ska erbjudas andra aktiviteter
  • infört krav på att huvudmannen ska anmäla skolans inriktning till skolregistret.
  • presenterat ett lagförslag om att införa etableringsstopp för fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning
  • skärpt ägar- och ledningsprövningen med krav på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar för den som vill bedriva skolverksamhet
  • förtydligat i läroplanen att utbildningen och undervisningen inte ska dela upp barn och elever utifrån könstillhörighet och förtydligat ansvaret att arbeta för jämställdhet
  • infört ökade möjligheter att stänga skolor med allvarliga brister.

Uppdaterades senast: