Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Testamente

Om du skriver ett testamente kan du påverka var dina pengar och egendomar hamnar när du inte längre lever. Skriver du in Socialdemokraterna kan du se till att dina pengar bidrar till att det även i framtiden finns ett parti i Sverige som kämpar för rättvisa och jämlikhet för alla.

Hur du upprättar ett testamente

Vad du vill testamentera och hur mycket av din kvarlåtenskap väljer du själv. Det kan vara en penninggåva, aktier, bostad eller något annat värdeföremål. Du kan också välja att rikta din gåva till en enskild verksamhet, exempelvis din arbetarekommun, eller låta oss använda gåvan där den behövs mest – till exempel för att bekosta valrörelse.

Viktigt att tänkta på när du upprättar ett testamente

Det ska vara skriftligt undertecknat med två vittnen på plats

För att ett testamente ska vara giltigt behöver det vara skriftligt, daterat, undertecknat av dig och bevittnat av två personer. Bägge vittnena ska vara på plats när testamentet undertecknas. Vittnena behöver veta vad testamentet innehåller men de ska vara medvetna om att de bevittnar undertecknandet av ett testamente.

Det ska vara oberoende vittnen utan egenintresse i testamentet

Vittnena till testamentet måste vara äldre än 15 år och får inte själva stå som mottagare i testamentet eller vara släkt med någon som är mottagare i testamentet. Förmyndare, god man eller förvaltare får inte heller bevittna för någon som hen företräder.

Se till att förvara testamentet säkert

Det är viktigt att förvara testamentet på en säker plats. Bankfack är en vanlig plats där testamenten förvaras.

Testamentet ska vara tydligt – allt för att undvika missförstånd

I testamentet är det viktigt att det är tydligt angivit vem eller vilka som ska ärva dig. Därför ska alltid namn och personnummer, eller organisationsnummer, stå med i testamentet. Ange anhöriga, vänner och /eller Socialdemokraterna om du vill stödja vårt parti. Du kan välja att rikta gåva till en särskild verksamhet, som din arbetarekommun eller distrikt, eller överlåta åt oss att använda gåvan där den skulle göra störst skillnad.

Förvaltning av arvet

Om du vill vara säker på att dina önskemål fullbordas kan du även bestämma vem som ska avveckla ditt dödsbo, en så kallad testamentsexekutor. Detta ska vara någon du känner förtroende för eller en oberoende jurist

Fördelning av arv

Det är upp till dig att bestämma hur du vill fördela ditt arv. Exempelvis vem ska få ärva en fastighet, aktier eller annat av värde. Däremot har bröstarvingar, det vill säga barn och/ eller barnbarn alltid rätt till sin laglott, vilket är hälften av arvslotten.

Ytterligare rådgivning

Om du känner dig osäker rekommenderar vi dig att ta kontakt med en jurist som är specialiserad på familjerätt. Du kan komma i kontakt med familjerättsjurister på banker, advokatbyråer eller begravningsbyråer.

Uppdaterades senast: