Klippans Arbetarekommun

Kontakta oss

Järnvägsgatan34
26433 KLIPPAN


Järnvägsgatan34
26433 KLIPPAN

a-kommun.klippan@telia.com

0435-13348


Facebook

http://klippan.socialdemokraterna.se/

Styrelse

Ordförande

Johan Petersson