Klippans Arbetarekommun

Kontakta oss

Järnvägsgatan34
26433 KLIPPAN


Järnvägsgatan34
26433 KLIPPAN

klippan@socialdemokraterna.se

0435-13348


Facebook

http://klippan.socialdemokraterna.se/

Styrelse

Ordförande

Johan Petersson