Ekerö Arbetarekommun

Styrelse

Ordförande

Petra Hammar

Medlemsansvarig

Per Rikard Lennart Kärfve