Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Palmecentret verkar i Olof Palmes anda för demokrati, mänskliga rättigheter och fred.

Olof Palmes Internationella Center är ett samarbetsorgan i internationella frågor för den svenska arbetarrörelsen. Dess uppgift är att stödja medlemsorganisationernas internationella verksamhet och därmed stärka den globala arbetarrörelsen.

Palmecentret bedriver i ett tjugotal länder världen över tillsammans med politiska och fackliga organisationer utvecklingsprojekt till stöd för människor och rörelser som står upp för fred, demokrati, mänskliga rättigheter och rättvisa. Det kan till exempel handla om stöd till en lokal kvinnoorganisation i Sydafrika, som arbetar för att förebygga våld mot kvinnor och barn, och ger stöd till de som utsatts. Ett annat exempel är insatserna för att stärka det globala fackförbundet för de cirka 70 miljoner människorna världen över som arbetar i någon annans hem. Många av dem är kvinnor som arbetar som hembiträden i något annat land, och ofta hamnar i en situation som närmast påminner om slaveri. Det handlar även om stöd till människor som arbetar för demokrati och mänskligheter i Turkiet. Eller för att stödja hårt pressade organisationer för homosexuella rättigheter på Balkan. Vissa av projekten är sekretessbelagda, då de som stödet riktar sig till skulle kunna råka mycket illa ut om det blev känt att de får stöd från svensk arbetarrörelse.

I Sverige har Palmecentret rollen att öka intresset och engagemanget för internationell solidaritet inom arbetarrörelsen. Palmecentret driver på för ökat stöd till motkrafterna – de som vågar utmana de auktoritära ledarna och regimerna.

För att kunna bedriva sin verksamhet är Palmecentret beroende av frivilliga gåvor. På Palmecentrets hemsida kan du anmäla dig som månadsgivare eller ge en engångsgåva. På hemsidan finns också information om hur du och din förening kan engagera er i solidaritetsprojekten.

Ta reda på mer www.palmecenter.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.