Arbetskraftsinvandring

Vi ska inte konkurrera med låga löner och dåliga arbetsvillkor, vi ska ha ordning på arbetsmarknaden


I vårt starka samhälle är arbetskraftsinvandring ett tillskott – inte ett sätt att utnyttja människor. Arbetskraftsinvandring ska bara tillåtas när det inte går att hitta rätt personer i Sverige. Jobb i yrken där det inte råder brist på arbetskraft ska gå till arbetslösa personer i Sverige.

Socialdemokraterna vill:

 • att arbetskraftsinvandring bara ska tillåtas när det inte går att hitta rätt personer i Sverige
 • Jobb som kräver kort eller ingen utbildning ska i första hand gå till arbetslösa personer som redan bor i Sverige
 • att det ska ske en prövning av behovet på arbetsmarknaden. Ambitionen är att det inte ska vara möjligt att erbjuda jobb till personer utanför EES i yrken där det inte råder brist på arbetskraft i Sverige
 • öka trycket på oseriösa arbetsgivare och inför tuffare förhandskontroller av företag som ansöker om tillstånd för arbetskraftsinvandring. Arbetstagare som utnyttjas eller drabbas av att arbetsgivare missköter sig ska ha rätt till skadestånd
 • bekämpa arbetslivskriminalitet och osund konkurrens
 • huvudentreprenören bör vara ansvarig för att underleverantörerna betalar kollektivavtalsenliga löner, följer skattelagstiftningen och betalar arbetsgivaravgifter.

Ordning och reda på arbetsmarknaden

Idag har Sverige liberala regler för arbetskraftsinvandring. Socialdemokraterna föreslår att arbetskraftsinvandring bara ska tillåtas när det inte går att hitta rätt personer i Sverige. Jobb i yrken där det inte råder brist på arbetskraft ska gå till arbetslösa personer i Sverige.

Vi står upp för schyssta löner och trygga anställningar oavsett bransch, yrke eller vem det är som arbetar. Utmaningen de kommande åren är att fortsätta pressa tillbaka arbetslösheten, särskilt bland nyanlända, och då ska inte jobb i yrken där det inte råder brist på arbetskraft i Sverige gå till andra än de som lever och bor i Sverige.

Inom EU ska vi inte konkurrera med låga löner och dåliga arbetsvillkor – vi ska ha ordning och reda på arbetsmarknaden med lika lön och villkor för lika arbete. Den fria rörligheten får inte användas som en ursäkt för att dumpa villkor och löner. I Sverige ska svenska kollektivavtal gälla.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

 • rivit upp Lex Laval så att svenska fackförbund alltid kan kräva ett svenskt kollektivavtal av utländska arbetsgivare
 • Svenska kollektivavtal ska gälla för alla som jobbar i Sverige
 • krävt krav på kollektivavtal vid upphandlingar
 • stor satsning på Arbetsmiljöverket och till arbetet att bekämpa arbetslivkriminalitet
 • gett Polisen och samverkande myndigheter bättre förutsättningar att komma åt oseriösa arbetsgivare genom arbetsplatsinspektioner.