Gå till innehåll

Familjevecka

En veckas extra ledighet per år för föräldrar

Vi vill underlätta för alla föräldrar som kämpar med att kombinera arbetsliv och familjeliv. Familjeveckan är en rättvisereform som gör alla arbetande föräldrars vardag enklare och som gör att fler barn kan ha sina föräldrar där när de behöver dem.

Socialdemokraterna vill

  • införa en 6 dagars ledighet totalt för föräldrar per år – en familjevecka
  • den som är ensam vårdnadshavare får sex dagar

Sverige goda ekonomi ska komma alla till del

Socialdemokraterna har de senaste fyra åren vänt stora budgetunderskott till överskott, minskat arbetslösheten och betalat av på statsskulden –  samtidigt som vi investerat i välfärden. Svenska folket har arbetet ihop ett välstånd som vi gemensamt bestämmer hur vi ska fördela. Socialdemokraterna vill att Sveriges ekonomiska styrka ska komma alla till del, för oss går det före skattesänkningar för rika.

Familjeveckan ger förvärvsarbetande föräldrar bättre möjligheter att stötta sina barn under skolåren genom att kunna vara tillsammans med barnen under lov och studiedagar. Eller genom att få ledigt från arbetet för att delta i sina barns utvecklingssamtal. Förmånen ska lämnas till föräldrar som har barn som är mellan fyra och sexton år gamla när en förälder avstår från förvärvsarbete.

Möjligheten för föräldrar att kombinera arbete och familj är en av den svenska välfärdens största fördelar. Att skapa förutsättningar för familjer att få ihop vardagen och få tid tillsammans gör hela samhället starkare. Idag är möjligheten för föräldrar att vara med sina barn orättvist fördelad. Familjeveckan är en rättvisereform som handlar om att skapa förutsättningar för familjer att få ihop vardagen och få tid tillsammans.

SD, M och KD stoppade Socialdemokraternas förslag om att införa en familjevecka år 2022

I statsbudgeten för år 2022 föreslog den socialdemokratiskt ledda regeringen att införandet av familjeveckan skulle påbörjas. Men SD, M och KD stoppade förslaget.

Här kan du läsa om hur familjeveckan påverkas av Sverigedemokraternas, Moderaternas och Kristdemokraternas utbrytningar ur Sveriges budget för år 2022.

Uppdaterades senast: