Götene Arbetarekommun

Kontakta oss

Järnvägsgatan 13
53330 Götene


Järnvägsgatan 13
53330 Götene

gotene@socialdemokraterna.se

0511-50278


Facebook

Styrelse

Ordförande

Åsa Karlsson

Medlemsansvarig

Åsa Karlsson