Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Narkotika och droger

En restriktiv narkotikapolitik

Sverige ska fortsatt ha en restriktiv narkotikapolitik. Samtidigt behöver stödet och vården förbättras för personer med missbruk.

Socialdemokraterna vill

  • Att Sverige fortsatt ska ha en restriktiv narkotikapolitik – socialdemokraterna är därmed emot såväl legalisering som avkriminalisering av samtliga idag förbjudna droger
  • Att stödet och vården ska förbättras för personer med missbruk, t.ex. vad gäller ökad tillgång till naloxon och sprututbytesprogram
  • Se ett samlat ansvar för personer med samsjuklighet, dvs för personer som samtidigt har ett missbruk/beroende och psykisk sjukdom/ohälsa

En restriktiv narkotikapolitik med bättre stöd och bättre vård för personer med missbruk

Sverige har en restriktiv narkotikapolitik i syfte att minska de negativa konsekvenserna av narkotika för individer och samhälle. Jämfört med många andra europeiska länder är det också färre ungdomar som har prövat narkotika. Samtidigt har vi i Sverige ett högt antal dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar. Vi behöver därför vidta mer verkningsfulla åtgärder för att förbättra stödet och vården för personer med missbruk.

En särskild sårbar grupp är personer med samsjuklighet, dvs personer som har ett missbruk eller beroende och samtidigt lider av psykisk sjukdom eller andra närliggande tillstånd. Det är en grupp som alltför ofta hamnar mellan stolarna i dagens system. Socialdemokraterna anser att missbruk och beroende ska betraktas som den sjukdom den är och vill se ett samordnat ansvar för personer med samsjuklighet som utgår från personernas vårdbehov.

Det här har vi gjort

  • Under de två senaste mandatperioderna har socialdemokraterna i regeringsställning tagit viktiga steg för att utveckla den svenska narkotikapolitiken och förbättra tillgången till vård och stöd. Det har bland annat handlat om insatser för att öka tillgången till naloxonprogram och sprututbytesverksamhet.
  • För att ta ett större grepp kring hur stödet och vården av gruppen ska kunna förbättras tillsattes också två större utredningar på området: den så kallade Samsjuklighetsutredningen respektive den så kallade Narkotikautredningen. Dessa utredningar ska redovisa sina slutsatser och förslag under 2023.
  • Bekämpa försäljning av narkotika har varit en del av programmet för brottsbekämpning med särskild inriktning på gängkriminella. Läs mer om det här.

Uppdaterades senast: