Gå till innehåll

Folkhögskola

En plats för kunskap och utveckling

Folkhögskolans potential att utveckla människor är enorm. Av egen kraft och tillsammans med andra kan folkhögskolan bidra till människors behov av att hitta nya vägar i livet. Utbildning och bildning gör Sverige starkare.

Socialdemokraterna vill

  • fortsätta att öka antalet platser inom folkhögskolan
  • möjliggöra för studieförbund och folkhögskolor att finnas över hela landet
  • göra det möjligt att läsa en hel gymnasieutbildning på folkhögskola direkt efter grundskolan
  • att fler satsningar ska göras för att stärka folkhögskolelärarna och folkhögskolepedagogiken

Folkhögskolan tar tillvara på möjligheter

Sedan de första folkhögskolorna etablerades i Sverige 1868 har folkhögskolan varit en plats för kunskap och utveckling för människor från vitt skilda bakgrunder och med olika erfarenheter. Med en karakteristisk pedagogik och med fokus på folkbildningens kraft har folkhögskolor runt om i landet gett människor möjligheter de tidigare inte fått i det reguljära skolsystemet.

Socialdemokraterna vill utveckla folkhögskolan och ta till vara på dess potential. Arbetsmarknaden kommer kräva att vi i framtiden i högre utsträckning fyller på våra kunskaper genom hela livet. Det stora antalet nyanlända kräver också att vuxenutbildningen byggs ut. Här kan Sveriges alla folkhögskolor spela en stor och viktig roll.

Det här har vi gjort

  • byggt ut folkhögskolan med 8000 nya platser
  • höjt studiebidraget för studerande på folkhögskolan med 300 kr i månaden
  • investerat i studiemotiverande kurser, folkbildningsinsatser och svenskundervisning
  • satsat på ”Svenska Från Dag Ett” och ”Vardagssvenska” för att ge asylsökande svenskundervisning under asylprocessen

Uppdaterades senast: