Karlstads Arbetarekommun

Kontakta oss

Orrholmsgatan 15
65215 Karlstad


Orrholmsgatan 15
65215 Karlstad

karlstad@socialdemokraterna.se

+4670-3783766


Facebook

https://socialdemokraternakarlstad.se

Expedition

Styrelse

Ordförande

Kenneth Svensson