Utbildning

En nyckel till frihet och tillväxt

Utbildning lägger grunden för vår frihet och välfärd. I vårt starka och trygga Sverige konkurrerar vi med kunskap och innovation, inte låga löner och sämre anställningsvillkor.

Socialdemokraterna vill:

 • fortsätta investera i hela utbildningsystemet, från förskola till högskola
 • återupprätta en jämlik kunskapsskola som kännetecknas av trygghet och studiero för alla elever
 • utbilda och anställa fler lärare och annan pedagogisk personal
 • bryta med marknadisering och konkurrens, återupprätta bildningsinstitutionerna i samhället. Religiösa friskolor ska förbjudas och vinstjakten stoppas
 • förbättra möjligheten att utbilda sig genom hela livet, i hela landet

Utbildning – en nyckel till frihet och tillväxt

I ett starkt samhälle finns utbildningsmöjligheter för alla – oavsett var i landet du bor eller var du befinner dig i livet. Utbildning och kunskap ger oss som individer möjlighet att förverkliga våra drömmar och är samtidigt en förutsättning för att Sverige ska vara ett konkurrenskraftigt land. Investeringar i utbildning och forskning lägger grunden för jobb och välfärd.

Vi har prövat skattesänkningar och privatiseringar. Det gjorde inte Sverige bättre. I stället ökade arbetslösheten och konkurrenskraften sjönk. Kunskapsresultaten sjönk och antalet utbildningsplatser minskande. Resultatet blev ett rekryteringsgap på arbetsmarknaden och en skyhög ungdomsarbetslöshet.

I vårt trygga Sverige så investerar vi i utbildning och vår gemensamma framtid. Vi investerar i eleverna, i lärarna, i skollokalerna och möjligheten att komplettera sin utbildning även som vuxen. Fokus ska ligga på kunskap och bildning – inte vinstjakt eller religiös påverkan.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

 • anställt mer personal i skolan och förskolan samt stärkt läraryrket
 • genomfört ett Kunskapslyft med över 96 000 nya utbildningsplatser
 • stärkt möjligheten för de med lägst utbildning att utbilda sig
 • infört rätt att läsa kompletterande utbildning på Komvux
 • tillfört resurser till forskning och högre utbildning över hela landet
 • förstärkt Komvux roll för kompetensförsörjning och integration genom ökad finansiering, förenklad betygsskala och prioritering av de med störst behov av utbildning
 1. Sverige har haft ett av de mest högpresterande och jämlika skolsystemen i världen – dit ska vi nå igen. Därför satsar vi på skolan. Nu jobbar 33 600 fler i skolan och kunskaperna ökar i alla internationella mätningar. Men mer behöver göras för att alla skolor ska vara bra skolor.

  Läs mer om Skola
 2. Ett generöst studiemedelssystem gör att människor med olika ekonomiska förutsättningar kan utbilda sig. Det är bra för såväl individen som samhället.

  Läs mer om Studiemedel
 3. Betyg ska visa elevernas kunskaper – inte vara ett konkurrensmedel för att skolor ska kunna locka till sig elever. Du ska kunna lita på betygssättningen, den ska vara likvärdig och inte skilja sig från skola till skola.

  Läs mer om Betyg
 4. Folkbildning är en viktig del för ett livslångt lärande. En oberoende folkbildning är en central del i den socialdemokratiska politiken för bildning, utbildning, demokrati och kultur.

  Läs mer om Folkbildning
 5. Folkhögskolans potential att utveckla människor är enorm. Av egen kraft och tillsammans med andra kan folkhögskolan bidra till människors behov av att hitta nya vägar i livet. Utbildning och bildning gör Sverige starkare.

  Läs mer om Folkhögskola
 6. En avslutad gymnasieutbildning är den bästa försäkringen mot arbetslöshet. Därför behöver avhoppen från gymnasiet minska och fler elever lämna gymnasieskolan med fullständiga betyg.

  Läs mer om Gymnasieskola
 7. I ett starkt samhälle finns universitet och högskolor av hög kvalitet i hela landet. En socialdemokratisk högskolepolitik är en regional och nationell tillväxtmotor som bidrar till jobb, bildning och innovation.

  Läs mer om Högskola
 8. Lärare ska ha goda arbetsvillkor och rätt förutsättningar att bedriva undervisning av hög kvalitet. De ska kunna fokusera på att planera, genomföra och följa upp undervisningen i en skola som präglas av trygghet och studiero.

  Läs mer om Lärare
 9. Läxor bidrar till ökad kunskap men kan också tydliggöra ojämlika hemförhållanden. Alla elever ska därför få hjälp med läxläsningen, oberoende av föräldrarnas bakgrund eller ekonomiska situation.

  Läs mer om Läxor
 10. De nationella proven ska vara rättssäkra för eleverna och stödja lärarna i deras bedömning och betygssättning.

  Läs mer om Nationella prov