Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Utbildning

En nyckel till frihet och tillväxt

Utbildning lägger grunden för vår frihet och välfärd. I vårt starka och trygga Sverige konkurrerar vi med kunskap och innovation, inte låga löner och sämre anställningsvillkor.

Socialdemokraterna vill

 • fortsätta investera i hela utbildningsystemet, från förskola till högskola
 • återupprätta en jämlik kunskapsskola som kännetecknas av trygghet och studiero för alla elever
 • utbilda och anställa fler lärare och annan pedagogisk personal
 • förbjuda vinstuttag ur skolan
 • att religiösa friskolor ska förbjudas
 • förbättra möjligheten att utbilda sig genom hela livet, i hela landet
 • införa läxhjälpsgaranti för alla elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasiet.

Utbildning – en nyckel till frihet och tillväxt

I ett starkt samhälle finns utbildningsmöjligheter för alla – oavsett var i landet du bor eller var du befinner dig i livet. Utbildning och kunskap ger oss som individer möjlighet att förverkliga våra drömmar och är samtidigt en förutsättning för att Sverige ska vara ett konkurrenskraftigt land. Investeringar i utbildning och forskning lägger grunden för jobb och välfärd.

Om vi ska kunna bryta skolsegregationen, stoppa stöket och öka jämlikheten i skolan måste samhället ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan från marknaden. Vi ska värna allas möjlighet att välja skola, men vinstjakten ska bort. Svensk skola ska återigen bli en av världens bästa och mest jämlika, men då måste våra barn och ungas rätt till en god utbildning gå före vinstjakt.

Det här har vi gjort

 • anställt mer personal i skolan och förskolan samt stärkt läraryrket
 • genomfört ett Kunskapslyft med över 96 000 nya utbildningsplatser
 • stärkt möjligheten för de med lägst utbildning att utbilda sig
 • infört ett nytt omställningsstudiestöd som möjliggör omställning eller kompetensutveckling med 80 procent av lönen i upp till ett år
 • infört rätt att läsa kompletterande utbildning på Komvux
 • tillfört resurser till forskning och högre utbildning över hela landet
 • förstärkt Komvux roll för kompetensförsörjning och integration genom ökad finansiering, förenklad betygsskala och prioritering av de med störst behov av utbildning.

Uppdaterades senast: