Järnväg

Tågen ska gå i tid och järnvägen ska rustas upp

Att järnvägen fungerar är grunden för att vi ska ta oss till jobbet, hälsa på nära och kära och inte minst att frakta varor och gods på ett miljövänligt och effektivt sätt.

Socialdemokraterna vill:

  • rusta upp järnvägen så att den blir pålitlig och punktlig i hela landet
  • bygga nya stambanor för ett bättre järnvägssystem med högre kapacitet och snabbare tåg
  • flytta över mer gods från väg till järnväg.

Järnvägen är en pulsåder i den svenska infrastrukturen

Privatpersoner och företag förlitar sig varje dag på att järnvägen ska fungera. Men eftersom järnvägsunderhållet under en lång tid har varit eftersatt så har vi idag på många sträckor en järnväg som är i allt för dåligt skick.

Den socialdemokratiska ledda regeringen har kraftigt ökat satsningarna på järnvägsunderhåll samtidigt som vi ser över hur underhållet organiseras på bästa sätt för att maximera varje satsad skattekrona. Vi vill att en del av basunderhållet förs över till Trafikverket, så att man kan styra det i egen regi.

I infrastrukturpropositionen som den socialdemokratiskt ledda regeringen la fram i april 2021 uppgår den ekonomiska ramen till cirka 900 miljarder kronor till år 2033. Det är en ökning med 176 miljarder jämfört med föregående plan. I planen avsätts 165 miljarder kronor till järnvägsunderhåll – en ökning med 40 miljarder kronor, vilket möjliggör fortsatt stark upprustning av svenska järnvägssystemet. Det möjliggör även att en större andel av godstransporterna kan gå på järnväg.

För oss är järnvägen en av de viktigaste infrastrukturfrågorna. Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland och då måste tågen gå i tid.

Vi behöver fler transporter som går på räls istället för på väg. För att nå detta mål behöver vi har en pålitlig och robust järnväg. Det får vi genom att rusta upp den järnväg vi har idag samtidigt som vi bygger nya banor där vi ser att behovet är som störst.

Tiden av låga investeringar, privatiseringar och bristande kontroll av järnvägen är förbi. Vi bygger järnvägen robust och pålitligt i hela landet. Från Malm- och Norrbottniabanan i norr till Kontinentalbanan i söder. Så bygger vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

  • storsatsat på järnvägen och ökat underhållspengarna med 165 miljarder kronor – en ökning med 40 miljarder kronor
  • återinfört nattågsavgångar och förbättrat järnvägsunderhållet genom att staten tagit över besiktning och delar av basunderhållet samt påbörjat satsning för nattåg till Europa
  • skjutit till extrapengar till järnvägsunderhållet i varje höstbudget