Gå till innehåll

Järnväg

Tågen ska gå i tid och järnvägen ska rustas upp

Att järnvägen fungerar är grunden för att vi ska kunna ta oss till jobbet, hälsa på nära och kära och inte minst att frakta varor och gods på ett miljövänligt och effektivt sätt.

Socialdemokraterna vill

  • rusta upp järnvägen så att den blir pålitlig och punktlig i hela landet
  • bygga nya stambanor för ett bättre järnvägssystem med högre kapacitet och snabbare tåg
  • flytta över mer gods från väg till järnväg. I vårpropositionen dubblerar vi det nuvarande stödet för att stimulera att gods flyttas över från lastbilar till järnväg så att konkurrensen mellan de båda transportslagen blir mer rättvis

Järnvägen är en pulsåder i den svenska infrastrukturen

Människor och företag förlitar sig varje dag på att järnvägen och tågen ska fungera så att alla kan komma fram dit de tänkt sig. Men eftersom järnvägsunderhållet har varit så eftersatt under en lång tid så har vi många sträckor som är i allt för dåligt skick.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har kraftigt ökat satsningarna på järnvägsunderhåll samtidigt som vi ser över hur underhållet kan organiseras på bästa sätt för att maximera varje satsad skattekrona. Vi vill därför att en del av basunderhållet av järnvägen förs över till Trafikverket, så att de kan styra det i egen regi.

I infrastrukturpropositionen, som den socialdemokratiskt ledda regeringen la fram i april 2021, uppgår den ekonomiska ramen till cirka 900 miljarder kronor fram till år 2033. Det är en ökning med 176 miljarder jämfört med den förra planen. Under våra åtta år har vi nästan fördubblat underhållet av järnvägen vilket gjort det möjligt att fortsätta den starka upprustningen av det svenska järnvägsnätet. Det bidrar även till att en större andel av godstransporterna kan gå på järnväg.

För oss socialdemokrater är järnvägen en av de viktigaste infrastrukturfrågorna. Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland och tågen måste gå i tid.

Och vi behöver fler transporter som går på räls istället för på vägarna. För att nå detta behöver vi en pålitlig och robust järnväg i hela landet. Från Malm- och Norrbottniabanan i norr till Kontinentalbanan i söder. Det får vi genom att rusta upp den järnväg vi har idag samtidigt som vi bygger nya banor där vi ser att behovet är som störst.

Tiden av låga investeringar, privatiseringar och bristande underhåll av järnvägen är förbi. Vårt Sverige kan bättre.

Det här har vi gjort

  • storsatsat på järnvägen och ökat underhållspengarna med 165 miljarder kronor – en ökning med 40 miljarder kronor
  • återinfört nattågsavgångar, förbättrat järnvägsunderhållet genom att staten tagit över besiktning och delar av basunderhållet samt påbörjat en satsning på nattåg ut i Europa
  • skjutit till extrapengar till järnvägsunderhållet i varje höstbudget

Uppdaterades senast: