FN

Ett effektivt och öppet FN

FN är navet i det globala samarbetet för internationell fred och säkerhet. Därför vill Socialdemokraterna att Sverige genom sin plats i säkerhetsrådet och sitt långa FN-engagemang arbetar för ett starkare FN som bättre kan hantera kriser, värna folkrätten och mänskliga rättigheter samt främja utveckling.

Socialdemokraterna vill:

  • reformera FN:s säkerhetsråd för att bättre återspegla dagens värld
  • begränsa, och på sikt avskaffa, vetorätten i FN:s säkerhetsråd
  • arbeta för ett öppet och transparent FN, där ansvar kan utkrävas
  • att kvinnor får en mer framträdande roll i det förebyggande, fredsskapande och fredsbevarande arbetet

Ett starkare FN för en tryggare värld

En hörnsten för socialdemokratisk utrikespolitik är ett starkt FN-engagemang. Vi lever i en tid då oro och hot inte bara drabbar enskilda länder utan i många fall påverkar flera länder och stora delar av världen. Klimatförändringarna till exempel påverkar alla. Då är det viktigt att vi också kan samarbeta och hitta gemensamma lösningar globalt. Världens ledare enades 2015 om Agenda 2030 om globala utvecklingsmål och ett nytt klimatavtal.

FN är världens viktigaste plattform för internationell fred och säkerhet. Men FN är aldrig starkare än vad medlemsstaterna tillåter. Reformarbetet måste fortsätta för att ett starkare och bättre rustat FN ska kunna hantera kriser, värna folkrätten och mänskliga rättigheter samt främja utveckling. Det reformarbete som är påbörjat, inte minst gällande säkerhetsrådet, måste fortsätta för att få ett säkerhetsråd som bättre återspeglar världen idag.

Sverige driver på för en starkare koppling mellan utveckling och fred, medling, ett ökat fokus på förebyggande av konflikt och en stärkt roll för kvinnor i fredsprocesser. I juni 2016 röstades Sverige in som tillfällig medlem i FN:s säkerhetsråd och var ordförande under januari 2017 och juli 2018. Sveriges säkerhetsrådsmedlemskap präglas av respekt för folkrätt och mänskliga rättigheter samt vikten av jämställdhet och det humanitära perspektivet. 

Läs vad Sverige åstadkommit som ordförande i FN:s säkerhetsråd  på regeringen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterades senast: