Gå till innehåll

Hemlöshet

En bostadspolitik för alla

Hemlöshet är den yttersta formen av fattigdom och social utsatthet. Rätten till bostad är en grundläggande del av välfärden.

Socialdemokraterna vill

  • förbättra missbrukarvården och stärka psykiatrin.bland annat genom samordnad vård- och behandling för personer med samsjuklighet. Ambitionen måste vara att ingen ska vara hemlös
  • bryta arbetslösheten och få fler människor i arbete. Socialdemokraterna har fokus på att skapa fler jobb och minska klyftorna – för att skapa ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. När många arbetar och betalar skatt har vi råd med en god välfärd. Därför prioriterar vi jobben och välfärden
  • bygga fler studentbostäder och små hyreslägenheter. Hålla uppe den höga byggtakten av bostäder och till år 2030 ska en halv miljon nya bostäder påbörjas, varav en stor del ska bestå av hyresrätter

I vårt starka samhälle har alla ett tryggt boende

Hemlöshet kan ha ekonomiska och/eller sociala orsaker. Det är dock ytterst en fråga om tillgång till bostad och vi socialdemokrater ser bostadspolitiken som ett grundläggande redskap för att utjämna klyftor i samhället.

Den socialdemokratiska regeringen satsar 40 miljoner kr per år på en ny hemlöshetsstrategi för 2022–2026, som bl.a. omfattar förebyggande arbete och åtgärder mot akut hemlöshet. Många av dem som står hemlösa lider av psykisk ohälsa och/eller missbruk. Men det blir också allt vanligare att personer utan behov av annat socialt stöd står utan bostad. Man kommer helt enkelt inte in på bostadsmarknaden. Ibland handlar det om att man inte uppfyller de allt hårdare kraven för att få ett hyreskontrakt eller kan ta ett lån på banken. Kommunernas allmännyttiga bostadsföretag kan spela en viktig roll i arbetet mot att motverka hemlöshet.

En väl utbyggd generell välfärd med arbete, bra och billiga bostäder, boendestöd, rehabilitering och bra vård är viktigt för att förebygga hemlöshet. Förekomsten av lyxrenoveringar i syfte att byta hyresgäster i det befintliga hyresbeståndet måste stävjas. Marknadshyror leder till en ökad omfördelning från hyresgäster till fastighetsägare, med en sämre vardagsekonomi för väldigt många människor som följd, och med ännu större svårigheter att få en bostad. Allt detta utan att byggandet kan förväntas öka. Vi motsätter oss marknadshyror, och den svenska hyresförhandlingsmodellen ska stärkas.

Det här har vi gjort

  • Sverige har haft det mest omfattande bostadsbyggandet på 30 år och det socialdemokratiska målet om 250 000 nya bostäder till 2020 uppnåddes. Nu måste vi gå vidare
  • Kronofogdemyndigheten har fått regeringens uppdrag att verka för att socialtjänster och hyresvärdar ska samverka för att förebygga avhysningar, särskilt med inriktning på att förebygga avhysningar som berör barn
  • infört ett särskilt stöd för att bygga bostäder åt äldre
  • infört investeringsstöd till att bygga nya små, klimatsmarta och billiga hyresrätter. Ett stöd som resulterat i över 52 000 nya bostäder, men avskaffades 2022 av de högerkonservativa partierna i riksdagen
  • förbättrat bostadsbidraget

Uppdaterades senast: