Strömsund Arbetarekommun

Kontakta oss

Box 43
83321 STRÖMSUND


Storgatan 10
83321 STRÖMSUND

sap.stromsund@gmail.com

073-8318808


Facebook

Expedition

Assistent

Evan Roos

Styrelse

Ordförande

Gudrun Hansson

gudrun.hansson@telia.com

+46 70-300 94 80

Medlemsansvarig

Morgan Olsson

morgan_jorm@hotmail.com

+46 70-235 17 79