Kemikalier

Minska farliga kemikalier

Farliga ämnen sprids i miljön och i produkter som vi och våra barn kommer i kontakt med. Att minska mängden skadliga kemikalier är en prioriterad miljöfråga för oss socialdemokrater.

Socialdemokraterna vill:

 • att Sverige går före och inför förbud mot farliga kemikalier
 • införa skatter som minskar användningen av farliga kemikalier
 • driva på EU för skärpta kemikalielagarna
 • göra platser där barn vistas dagligen, till exempel förskolor och skolor, giftfria

Minska farliga kemikalier för ett tryggare Sverige

Nya kemikalier ska bara tillåtas om de är bevisat ofarliga. Kemikalier ska bytas ut mot mindre farliga alternativ. Särskilt viktigt är att minska miljö- och hälsoriskerna med ämnen som vi kommer i kontakt med i vår vardag - t.ex. i mat, dricksvatten, kosmetika, kläder, skor och leksaker. Speciellt i barnens miljöer. Mikroplaster sprids idag från olika källor till havet.

I ett starkare samhälle ska tuffa miljöregler skapa trygghet. Därför vill vi se ett bättre kemikalieregelverk i EU. Sverige kan visa vägen genom att besluta om nationella förbud av farliga kemikalier. Hormonstörande ämnen ska inte drabba människor och miljö. Ämnen som liknar varandra ska behandlas i grupp. Tungmetaller och andra skadliga ämnen ska begränsas eller bytas ut. Reglerna måste ta hänsyn kombinationseffekter av farliga ämnen.

Vi har skapat ett tryggare Sverige genom att öka resurserna för att sanera farlig mark och förstärka kemikalieinspektionens tillsyn av produkter som vi dagligen kommer i kontakt med.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

 • gett mer pengar till Kemikalieinspektionens tillsyn och kraftigt ökade anslag för sanering av förorenad mark
 • förbjudit bisfenol A i vattenrör och förbjudit mikroplatser i kosmetika
 • infört en skatt på farliga kemikalier i elektronik
 • vi har framgångsrikt påverkat EU att förbjuda bly i vissa konsumentprodukter.
 • tillsatt en utredning som lämnat förslag på hur en skatt på skadliga kemikalier i kläder och skor kan utformas
 1. Vi vill ta oss an uppgiften att klara klimatkrisen genom att modernisera Sverige och ställa om till ett fossilfritt Sverige. Vi har tekniken, kunnandet och viljan. Genom att samla Sverige kan vi bli det första fossilfria välfärdslandet.

  Läs mer om Klimat
 2. Socialdemokraterna vill att kärnkraften successivt fasas ut med hänsyn till sysselsättning och välfärd och i den takt kärnkraftselen kan ersättas med el från förnybara källor och energieffektivisering. Dock är Sverige idag ett av världens mest kärnkraftberoende länder. Kärnkraften kommer att utgöra en viktig del av vår elproduktion för lång tid framöver. Den ska användas på ett säkert och effektivt sätt.

  Läs mer om Kärnkraft
 3. Sverige är ett miljöland i framkant. I ett starkare samhälle kan vi klara de svenska miljömålen genom investeringar och nya regler som ger minskade utsläpp av växthusgaser, skyddar den biologiska mångfalden, skapar en giftfri miljö och bättre havsmiljö.

  Läs mer om Miljö
 4. I vårt starka samhälle investerar vi gemensamt i en infrastruktur som fungerar i hela landet. Oavsett var du bor ska det finnas effektiva och hållbara transportlösningar.

  Läs mer om Infrastruktur
 5. Svensk livsmedelsproduktion ska öka. Vi vill stärka konsumenternas rätt till bra information och stoppa matfusket. Det stärker svenskt jordbruk och ger fler jobb på landsbygden.

  Läs mer om Mat
 6. Sverige behöver god tillgång till el med konkurrenskraftiga priser. Vårt land har unika förutsättningar för förnybar energi. Energi från vind, vatten och skog har stor potential att byggas ut under lång tid framöver. Vi socialdemokrater vill se ett land där vi samlas för att utveckla gemensamma lösningar. En stabil energiförsörjning med rimliga priser är viktigt för ett tryggare och starkare samhälle.

  Läs mer om Energi
 7. Hav och sjöar ska klaras från övergödning och försurning. Den biologiska mångfalden säkras i åar och älvar. Gifter och plast ska inte spridas i havet och fiskbestånden vara hållbara. Vårt rena dricksvatten ska ha ökat skydd.

  Läs mer om Havsmiljö
 8. Den svenska skogen är vårt gröna guld som skapar jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Men den svenska skogen har också ett unikt naturvärde och ska därför förvaltas i balans mellan naturvård och skogsbruk.

  Läs mer om Skog