Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Israel och Palestina

För en stabil och varaktig fred i Mellanöstern.

Fredssamtalen mellan Israel och Palestina måste återupptas. Vi vill se en framtid i Mellanöstern med två fria, livskraftiga och demokratiska stater som lever i fred sida vid sida.

Socialdemokraterna vill

  • att de israelisk-palestinska fredssamtalen börjar igen
  • se en tvåstatslösning, där Israel och Palestina kan leva sida vid sida i fred och säkerhet.
  • att ockupationen av Västbanken och Östra Jerusalem samt blockaden av Gaza upphör
  • att Israels folkrättsligt illegala bosättningspolitik upphör omedelbart .

Fredsförhandlingar för varaktig fred

Socialdemokraterna arbetar för israelers och palestiniers rätt till frihet, utveckling och säkerhet inom säkra och erkända gränser.

Israel och Palestina förtjänar båda att få leva i fred, sida vid sida, i två fria, livskraftiga och demokratiska stater. Den S-ledda regeringens erkännande av Palestina är ett viktigt ställningstagande och ett bidrag för att få de israelisk-palestinska fredssamtalen att återupptas mellan mer jämbördiga parter.

Världssamfundet måste föra en dialog med alla relevanta parter i denna konflikt. Det är viktigt att fredsförhandlingar mellan Israel och Palestina kan leda fram till en varaktig fred. Detta är en svår process och därför måste alla parter avstå från våld och möjliggöra verkliga fredsförhandlingar.

Israel måste, som den starkare parten, avbryta ockupationen av palestinskt territorium och stoppa den illegala bosättarpolitiken. Och muren på den ockuperade marken måste rivas. De folkrättsligt illegala bosättningarna är ett av de största hindren för en tvåstatslösning. Den palestinska myndigheten måste stoppa militanta aktivister från att begå våldsdåd. Isoleringen av Gaza måste upphöra. Folkrätten och normer om mänskliga rättigheter måste respekteras från båda parter.

Uppdaterades senast: